zamówienie na:

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Lipnowskiego w sezonach zimowych 2021/2022 , 2022/2023 oraz 2023/2024

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie
tryb zamówienia: Tryb podstawowy
nr sprawy: ZDP-12.252.1.2021
wartość: Poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 17 sierpnia 2021  12:00