ZAWIADOMIENIE O XVIII SESJI RADY POWIATU W LIPNIE30.06.2020

ZAWIADOMIENIE O XVIII SESJI RADY POWIATU W LIPNIE

30.06.2020

Lipno, dnia 30 czerwca 2020 roku

R.0002.5.2020


ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że na dzień 8 lipca 2020 roku (środa), godz. 8.30 zwołuję XVIII sesję Rady Powiatu w Lipnie. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10 b.

Proponowany porządek obrad XVIII sesji:

  1. Otwarcie XVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

  2. Stwierdzenie quorum.

  3. Powołanie sekretarza obrad.

  4. Przedstawienie porządku obrad XVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

  5. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

  6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

  7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020

- utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowe Centrum Administracyjno- Księgowe Oświaty w Lipnie

- pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej

  1. Sprawy różne i komunikaty.

  2. Zakończenie.
metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Rady Powiatu w Lipnie (30 czerwca 2020)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (2 lipca 2020, 11:50:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 154