W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Uchwała nr LX/526/2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres przekraczający 3 lata lokalu użytkowego- garażu murowanego o pow. 17 m², znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego, położonej przy ul. Mickiewicza 58 oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowy (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm. z 2023 r. poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906, poz. 2029)
status uchwały obowiązująca

§1. Wyraża się zgodę na wynajęcie lokalu użytkowego- garażu murowanego o pow. 17 m², znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego, położonej  w obrębie nr 11 miasta Lipna  przy ul. Mickiewicza 58 , oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 423/2 o pow. 0,0088 ha, dla której w Sądzie rejonowym w Lipnie prowadzona jest KW nr WL1L/00006087/1.

§2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego opisanego w §1 Uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 

                                                                          Przewodnicząca Rady 

                                                                    Anna Smużewska 

 

 

 

 

 
 

Uzasadnienie
               Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 423/2, położona  w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta WL1L/00006087/1, stanowi własność Powiatu Lipnowskiego.
            W dniu 26.02.2024 r. po pięciu latach obowiązywania wygasa umowa najmu lokalu użytkowego- garażu murowanego zawarta z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Lipnie. W dniu 06.02.2024 r. do Starostwa Powiatowego w Lipnie wpłynął wniosek od dotychczasowego najemcy z prośbą o dalsze wynajęcie przedmiotowego garażu.

Zgodnie z art. 12 ust. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Rada Powiatu wyraża zgodę każdorazowo na zawarcie umów dzierżawy i najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub gdy po umowie zawartej na czas określony do 3 lat, strony zawierają kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Zarząd Powiatu, w odpowiedzi na w/w wniosek dotychczasowego najemcy wystąpił    o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą na okres 5 lat   i odstąpienie od przetargowej formy zawarcia umowy, uznając to za uzasadnione i celowe.

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego