W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Uchwała nr LX/525/2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres przekraczający 3 lata lokalu użytkowego nr 11 o przeznaczeniu administracyjno- biurowym usytuowanego w budynku stanowiącym własność Powiatu Lipnowskiego, położonego przy ul. Mickiewicza 58 oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm. z 2023 r. poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906, poz. 2029
status uchwały obowiązująca

§1. Wyraża się zgodę na wynajęcie lokalu użytkowego o przeznaczeniu administracyjno- biurowym, oznaczonego jako pomieszczenie nr 11 o pow. 41,4 m² , znajdującego się w budynku stanowiącym własność Powiatu Lipnowskiego, położonym w obrębie nr 11 miasta Lipna  przy ul. Mickiewicza 58  na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 423/3 o pow. 0,0909 ha, dla której  w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest KW nr WL1L/00006087/1.

§2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego opisanego w § 1 Uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 
                                                                 Przewodnicząca Rady 

                                                           Anna Smużewska Uzasadnienie
            Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 423/3, położona w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta WL1L/00006087/1, stanowi własność Powiatu Lipnowskiego.
W dniu 26.02.2024 r. po pięciu latach obowiązywania wygasa umowa najmu lokalu użytkowego przeznaczonego na cele administracyjno- biurowe zawarta z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Lipnie. W dniu 06.02.2024 r. do Starostwa Powiatowego                  w Lipnie wpłynął wniosek od dotychczasowego najemcy z prośbą o dalsze wynajęcie przedmiotowego lokalu.

Zgodnie z art. 12 ust. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Rada Powiatu wyraża zgodę każdorazowo na zawarcie umów dzierżawy i najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub gdy po umowie zawartej na czas określony do 3 lat, strony zawierają kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Zarząd Powiatu, w odpowiedzi na w/w wniosek dotychczasowego najemcy wystąpił  o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą na okres 5 lat i odstąpienie od przetargowej formy zawarcia umowy, uznając to za uzasadnione i celowe.

Załączniki

Powiadom znajomego