W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


UCHWAŁA NR LVIII/502/2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres przekraczający 3 lata lokalu użytkowego znajdującego się w budynku stanowiącego własność Powiatu Lipnowskiego, położonego w Lipnie przy ul. Nieszawskiej 8.
na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm. z 2023 r. poz. 572) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm. z 2023 r. poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906, poz. 2029)
status uchwały obowiązująca
  • 1. Wyraża się zgodę na wynajęcie lokalu użytkowego o ogólnej pow. 199,14 m² wraz z placem zabaw (załącznik do uchwały) znajdującego się w budynku stanowiącym własność Powiatu Lipnowskiego, położonym w obrębie nr 10 miasta Lipna przy ul. Nieszawskiej 8, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1408/1 o pow. 0,4231 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest KW nr WL1L/00043186/6.
  • 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego opisanego w § 1 Uchwały.
  • 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.
  • 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Uzasadnienie

 

 

 

 

           

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1408/1 pow. 0,4231 ha, położona w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta WL1L/00043186/6, na której posadowiony jest budynek usługowo- biurowo- oświatowy stanowi własność Powiatu Lipnowskiego.

W dniu 09.02.2024 r. po trzech latach obowiązywania wygasa umowa najmu przedmiotowego lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie niepublicznego przedszkola oraz żłobka wraz z placem zabaw. W dniu 03.01.2024 r. do Starostwa Powiatowego w Lipnie wpłynął wniosek od dotychczasowego najemcy z prośbą o dalsze wynajęcie przedmiotowego lokalu.

Zgodnie z art. 12 ust. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Rada Powiatu wyraża zgodę każdorazowo na zawarcie umów dzierżawy i najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub gdy po umowie zawartej na czas określony do 3 lat, strony zawierają kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Zarząd Powiatu, w odpowiedzi na w/w wniosek dotychczasowego najemcy wystąpił o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą na okres 10 lat i odstąpienie od przetargowej formy zawarcia umowy, uznając to za uzasadnione i celowe.

 

Wykaz imienny do LVIII.502.2024

Uchwała nr LVIII.502.2024

 

Załączniki

Powiadom znajomego