W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


UCHWAŁA NR LVIII/501/2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lipnowskim na lata 2024- 2026”
na podstawie art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 ze zm: Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 572)
status uchwały obowiązująca
  • 1. Przyjmuje się „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lipnowskim na lata 2024-2026”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
  • 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.
  • 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                          Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych powiatu należy między innymi obowiązek opracowania i realizacji 3-letniego programu rozwoju pieczy zastępczej, zawierającego między innymi plan rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej, plan ograniczania liczby dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz limit rodzin zastępczych zawodowych na dany rok kalendarzowy, uwzględniający załażenia wynikające z planu rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej, konieczność zapewnienia dzieciom z terenu powiatu rodzinnej pieczy zastępczej oraz ograniczanie  liczby dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Zgodnie z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

 W opracowany Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lipnowskim na lata 2024-2026 położono nacisk na zadania wynikające wprost z ustawy
(tj. zapewnienie pieczy zastępczej oraz udzielania świadczeń) oraz na działania profilaktyczne i międzyinstytucjonalną współpracę, których celem jest wyposażenie rodzin i wychowanków w kompetencje pozwalające im w przyszłości funkcjonować poza systemem pomocy społecznej.

Przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXIV/208/2021 w dniu 12 marca
2021 r. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lipnowskim obejmował lata 2021-2023. Koniecznym zatem stało się przyjęcie Programu na kolejne lata. Pozwoli to zapewnić ciągłość we wspieraniu i rozwoju pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy rodzinie.

            W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

Uchwała LVIII.501.2024

Wykaz imienny do LVIII.501.2024

 

Załączniki

Powiadom znajomego