W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Uchwała nr LVII/489/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2023 Gminie Bobrowniki na dofinansowanie zadania zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach
na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2022 r. poz. 1526, ze zm. z 2023r poz. 572), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art.220 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami poz.1273,1407, 1641, 1693, 1872)
status uchwały obowiązująca

§1. W uchwale nr XLVI/409/2023 z dnia 03.03.2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2023 Gminie Bobrowniki na dofinansowanie zadania zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Udziela się pomocy finansowej Gminie Bobrowniki w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację Zadania dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach w formie dotacji celowej w dz.754, rodz. 75412 ze środków budżetu Powiatu Lipnowskiego”.

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

W dnu 27.11.2023r. Gmina Bobrowniki zwróciła się z wnioskiem o dokonanie zmiany celu udzielenia pomocy finansowej udzielonej na podstawie uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XLVI/409/2023 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 03.03.2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bobrowniki. Mając na uwadze, że realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia zdolności bojowej jednostki OSP w Bobrownikach a tym samym do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu, koniecznym jest podjęcie niniejszej uchwały

Wydatki związane z realizacją postanowień zawartych w niniejszej uchwale znajdą odzwierciedlenie w budżecie Powiatu na 2023 rok.

 

Załączniki

Powiadom znajomego