W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Uchwała nr LIII/462/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na czas nieoznaczony służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 759 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Lipna
na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344 ze zm. poz. 1113, 1463, 1506) oraz art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz.1526 ze zm. z 2023 r. poz. 572)
status uchwały obowiązująca

§1

Wyraża się zgodę na ustanowienie na czas nieoznaczony służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 759 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Lipna, będącej własnością Powiatu Lipnowskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta nr WL1L/00028335/5.


§2

Przebieg służebności przesyłu określa załącznik mapowy dołączony do uchwały.


§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


 

Przewodnicząca Rady

 Anna Smużewska

 

 

UZASADNIENIE

Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Lipna oznaczona jako działka nr 759 dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta WL1L/00028335/5 stanowi własność Powiatu Lipnowskiego i oddana jest w trwały zarząd Zespołowi Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie.

Zgodnie z zapisami art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 poz. 344 ze zm.) trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną, która ma prawo do korzystania z tej nieruchomości 
w szczególności do:

1) korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania;
2) wykonywania robót budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, za zgodą organu nadzorującego;
3) oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem właściwego organu 
i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodą tych organów, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd; zgoda jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Jak widać z wyżej przytoczonych przepisów, trwały zarządca nieruchomości nie ma uprawnień zezwalających mu obciążać daną nieruchomość ograniczonymi prawami rzeczowymi i z tego względu ustanowienie przez niego służebności przesyłu byłoby oczywistym naruszeniem prawa obowiązującego w tym zakresie.

Ustanowienie służebności przesyłu zapewnieni nieprzerwane dostawy usług światłowodowych odbiorcom, jak również zagwarantuje prawidłowe działanie, konserwację, naprawę i eksploatowanie infrastruktury światłowodowej znajdującej się na nieruchomości. Ponadto wyrażenie przedmiotowej zgody przez Radę Powiatu umożliwi organowi wykonawczemu zawarcie umowy i uregulowanie zagadnień związanych z korzystaniem z nieruchomości.

Mając na uwadze powyższe okoliczności uzasadnione jest wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 

 

Załączniki

Powiadom znajomego