W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Uchwała nr 583/2023

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Lipnowskiego za IV kwartał 2022 roku.
na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414)
status uchwały obowiązująca

§1

Podaje się do publicznej wiadomości dane za IV kwartał 2022 roku w zakresie gospodarki finansowej Powiatu Lipnowskiego ujęte w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

UZASADNIENIE
Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Zarząd Powiatu zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki oraz informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy – w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie

Nr 583/2023

z dnia 22 lutego 2023 roku

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie % wykonania
 
A. DOCHODY OGÓŁEM

(A1+A2)
103 662 057,10 101 049 516,71 97,48
A 1. Dochody bieżące 99 003 045,91 96 495 718,01 97,47
A 2. Dochody majątkowe w tym: 4 659 011,19 4 553 798,70 97,74
A 2.1. Dochody ze sprzedaży majątku 260 000,00 217 005,76 83,46
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) 108 059 980,30 103 775 554,92 96,05
B 1. Wydatki bieżące 92 640 398,84 89 612 689,47 96,73
B 2 . Wydatki majątkowe 15 419 581,46 14 162 865,45 91,85
C. WYNIK BUDŻETU

(nadwyżka+/deficyt-) 

(A-B)
- 4 397 923,20 - 2 726 038,21 0,00

Udzielone umorzenia niepodatkowe należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych – nie udzielono.

 

Uchwała Nr 583- 2023 Zarządu Powiatu z dnia 22-02-2023 r.

Załączniki

Powiadom znajomego