W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Uchwała nr XLIII/387/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022
na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526. ), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634. :) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1

. W uchwale Nr XXXIII/282/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany[1]:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody  budżetu w wysokości                           103 534 222,10 zł z tego: 

dochody bieżące w kwocie                                   -  98 910 810,91 zł 

dochody majątkowe w kwocie                             -    4 623 411,19 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Wydatki budżetu w wysokości                            107 932 145,30 zł z tego: 

wydatki bieżące w wysokości                              -  92 382 076,84 zł 

wydatki majątkowe w wysokości                         -  15 550 068,46 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 

5. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 5 stanowiący plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Lipnowskiego w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów z zakresu administracji rządowej i nr 6b stanowiący plan wydatków z zakresu administracji rządowej Powiatu Lipnowskiego w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan zadań inwestycyjnych na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 

9. Zmienia się załącznik nr 11 stanowiący plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały; 

10. Zmienia się załącznik nr 12 stanowiący plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;


 
[1] Zmiany budżetu na 2022 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/287/2022 z dnia 11.02.2022 r., XXXV/297/2022 z dnia 18.03.2022 r.,  Nr XXXVI/307/2022 z dnia 08.04.20222 r., Nr XXXVII/315/2022 z dnia 10.05.2022 r., Nr XXXVIII/318/2022 z dnia 01.06.2022 r. Nr XXXIX/329/2022 z dnia 28.06.2022 r., Nr XL/344/2022 z dnia 25.08.2022 r., Nr XLI/366/2022 z dnia 28.09.2022 r., Nr XLII/376/2022 z dnia 21.10.2022 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 419/2022 z dnia 12.01.2022 r., Nr 426/2022 z dnia 02.02.2022 r., Nr 452/2022 z dnia 28.02.2022 r., Nr 462/2022 z dnia 30.03.2022 r., Nr 467/2022 z dnia 27.04.2022 r., Nr 479/2022 z dnia 26.05.2022 r., Nr 482/2022 z dnia 08.06.2022 r., Nr 483/2022 z dnia 20.06.2022 r., Nr 490/2022 z dnia 06.07.2022 r., Nr 495/2022 z dnia 13.07.2022 r., Nr 497/2022 z dnia 29.07.2022 r., Nr 510/2022 z dnia 16.08.2022 r., Nr 528/2022 z dnia 15.09.2022 r., Nr 536/2022 z dnia 13.10.2022 r., Nr 542/2022 z dnia 27.10.2022 r., Nr 545/2022 z dnia 10.11.2022 r., Nr    547/2022 z dnia 21.11.2022 r., Nr 

 

 


§ 2

 Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 116 775,00 zł do wysokości 133 225,00  zł

1)      rezerwa ogólna 100 000,00 zł

2)      rezerwa celowa 33 225,00 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 33 225,00 zł


§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 
 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego