W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


XLII/386/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na czas nieoznaczony służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1408/21 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna
na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm; poz. 815, z 2022 poz. 1846 ) oraz art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U z 2022 poz.1526) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§1

Wyraża się zgodę na ustanowienie na czas nieoznaczony służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1408/21 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna będącej własnością Powiatu Lipnowskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta nr WL1L/00043186/6

§2

Przebieg służebności przesyłu określa załącznik mapowy dołączony do uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

U Z A S A D N I E N I E


Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna oznaczona jako działka nr 1408/21 dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta WL1L/00043186/6 stanowi własność Powiatu Lipnowskiego

W dniu 17 października 2022r do Starostwa Powiatowego w Lipnie wpłynął wniosek w sprawie udostępnienia przedmiotowej nieruchomości w celu budowy przyłącza kablowego nN 0,4kV w zakresie  ułożenia kabla i usytuowania szafki pomiarowej, która zasili w energie elektryczną przepompownię ścieków znajdującą się na nieruchomości.

Ustanowienie służebności przesyłu zagwarantuje  prawidłowe działanie, konserwację, naprawę i eksploatowanie nowopowstałych urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się na nieruchomości.

Mając na uwadze powyższe okoliczności uzasadnione jest wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu.  

 

XLII.386.2022

Wykaz imienny do XLII.386.2022

Załącznik mapowy do uchwały Nr XLII.386.2022

Załączniki

Powiadom znajomego