W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Uchwała nr XLII/379/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
na podstawie art. 12 pkt. 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2022 r. poz. 1526/ art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2022 r. poz. 988/ oraz Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2023 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym /M.P. z 2022, poz. 738/ uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§1

Ustala się wysokość stawek kwotowych opłat:

 

 1. za czynności związane z usuwaniem pojazdów z dróg Powiatu Lipnowskiego

  Rodzaj pojazdu

  opłata w zł.

  rower lub motorower

  104.55

  Motocykl

  209.10

  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

  430.50

  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

  590.40

  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

  811.80

  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

  1205.40

  Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

  1500.60

  Hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego

  128.00

 

 1. za przechowywanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym za każdą dobę przechowywania 

  Rodzaj pojazdu

  opłata w zł.

  rower lub motorower

  15.00

  Motocykl

  15.00

  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

  35.00

  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

  45.00

  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

  50.00

  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

  120.00

  Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

  150.00

  Hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego

  10.00

   

  §2

  Ustala się wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia, które obowiązany jest pokryć właściciel pojazdu:

   

  Rodzaj pojazdu

  opłata w zł.

  rower lub motorower

  70.00

  Motocykl

  90.00

  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

  200.00

  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

  280.00

  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

  280.00

  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

  400.00

  Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

  400.00

  Hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego

  70.00

   

  UZASADNIENIE

  Przepis art. 130 a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2022 r. poz. 988/ nakłada na Radę Powiatu obowiązek określenia corocznie
  w drodze uchwały wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg, przechowywanie ich na parkingu strzeżonym oraz określania wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu zgodnie z tym przepisem. O wysokości opłat winny decydować konieczność sprawnej realizacji zadania jakim jest usuwanie pojazdów z drogi w przypadkach wskazanych w art. 130a ust. 1 i 2 p.r.d. oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu. Przyjęte w Uchwale stawki na 2023 r. ustalone są z uwzględnieniem w/w dyrektywy art. 130a ust. 6 p.r.d.

  Stawki opłat za usunięcie pojazdów z drogi oraz koszty odstąpienia od usunięcia pojazdów odpowiadają wprost stawkom wynikającym z obowiązującej umowy zawartej przez Powiat Lipnowski w dniu 24.06.2022 r. w trybie zapytania ofertowego, z przedsiębiorcą świadczącym usługi usuwania, przemieszczania, holowania pojazdów na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu, wydanej przez uprawniony podmiot zgodnie z art. 130a ust. 4 p.r.d.

  Pojazdy odholowane z drogi przechowywane są na parkingu własnym Powiatu Lipnowskiego. Należy podkreślić, że stawki opłat za przechowywanie pojazdów usuniętych
  z drogi ustalone zostały na poziomie nieprzekraczającym najniższym stawkom dobowym za przechowywanie pojazdów stosowanym w 2022 r. na dwóch komercyjnych parkingach funkcjonujących na terenie Powiatu Lipnowskiego (art. 130a ust. 6 p.r.d.).

  Stawki przyjęte w Uchwale nie przekraczają poziomu maksymalnego wynikającego z Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie ogłaszania obowiązujących w 2023 r. maksymalnych stawek opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym /M.P. 2022, poz. 738/.

  Zgodnie z art. 130a ust. 5f p.r.d. usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi stanowią zadanie własne Powiatu. Do września 2022 r. odholowanych na parking zostało łącznie 13 pojazdów z czego 11 zostało odebranych przez osoby uprawnione po uiszczeniu opłat za odholowanie i przechowanie. Za odholowanie i przechowanie pozostałych 2 pojazdów powstaje niezapłacona należność w łącznej kwocie
  9 715,50 zł. Prawdopodobieństwo wyegzekwowania niezapłaconych należności,
  w szczególności ustalanych na maksymalnym dopuszczalnym poziomie, jak wskazuje praktyka lat ubiegłych jest znikome.

  Obniżone w stosunku do roku ubiegłego stawki przyczynią się też do zwiększenia efektywności w płatnościach z tytułu odholowywania i przechowywania na parkingu pojazdów usuwanych z drogi.

   

   

  XLII.379.2022

  Wykaz imienny do XLII.379.2022

   

   

   

   

Załączniki

Powiadom znajomego