W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


XII/72/2003

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003 rok.
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 ).
status uchwały obowiązująca
 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:
 

   § 1.   W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr V/16/2003 Rady Powiatu w Lipnie z 7 lutego 2003 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu  w Lipnie Nr VI/24/2003 z 28.03.2003 r., Nr VII/29/2003 z 29.04.2003 r., Nr VIII/44/2003 z  26.06.2003, Nr IX/54/2003 z 5.09.2003 r., Nr X/61/2003 z 24.10.2003 r. Nr XI/67/2003 z 15.12.2003 r.  oraz Uchwałami Zarządu Powiatu Lipnowskiego Nr 19/2003 z 10.04.2003 r., Nr 21/2003 z 12.05.2003 r., Nr 25/2003 z 5.06.2003 r., Nr 37/2003 z 17.07.2003 r., Nr 38/ 2003 z 14.08.2003, Nr 43/2003 z 25.08.2003, Nr 45/2003 z 09.09.2003 r., Nr 48/2003 z 18.09.2003 r., Nr 50/2003 z 30.09.2003 r. Nr 55/2003 z 10.10.2003 r., Nr 63/2003 z 27.11.2003 r., Nr 67/2003 z 2.12.2003 r., Nr 70/2003 z 11.12.2003 r. Nr 72/2003 z 17.12.2003 r., Nr 76/2003 z 23.12.2003 r. dokonuje zmian wydatków i dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

1) Kwotę dochodów 27 335 348 zł zastępuje się kwotą 27 342 954 zł

2) Kwotę deficytu 769 939 zł zastępuje się kwotą 762 333 zł.

 

   § 2.   Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Dokonuje się zmian w  budżecie Powiatu Lipnowskiego zwiększając dochody o kwotę 7 606 zł.

 

Dochody

 

Zwiększa  się dochody o 7 606 zł na wniosek;

            Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe  specjalne tworzy się § 0920 – pozostałe odsetki na kwotę 800 zł.                

            Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w dz. 801 rozdz. 80130 – Szkoły Zawodowe tworzy się § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych na kwotę 6 800 zł. Środki te pochodzą ze sprzedaży złomu.

            Dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w dz. 854, rozdz. 85406 tworzy się § 0920 – pozostałe odsetki na kwotę 6 zł.

 

Wydatki


      Dokonuje się przesunięć między §§ i tworzy nowe na wniosek;

Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Lipnie w dz. 630, rozdz. 63003 tworzy się § 4210 na kwotę 1 459 zł – zakup materiałów i wyposażenia,  zaś zmniejsza się § 4300 o kwotę 1 459 zł - zakup usług pozostałych.

Zmiany te spowodowane są potrzebą zakupu programu do pisania dyplomów, oraz części zamiennych do komputera.

Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie w dz. 754, rozdz. 75411- Komendy Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 12 078 zł: zwiększa się § 4110 o kwotę 143 zł – składki na ubezpieczenia społeczne i § 4210 o 11 935 zł – zakupy materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 3020 o 3 188 zł – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4050 o 2 zł – uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, § 4230 o 908 zł – zakup leków i materiałów medycznych, § 4260 o 3 151 zł – zakup energii, § 4270 o 1 734 zł – zakup usług remontowych, § 4300 o 1 703 zł - zakup usług pozostałych, § 4410 o 296 zł – podróże służbowe krajowe, § 4430 o 224 zł – różne opłaty i składki,  § 4520 o 872 zł – opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższe zmiany spowodowane są koniecznością zakupu węgla, oleju oraz materiałów biurowych ( papier, teczki, itp.) oraz odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne od umowy – zlecenia.

Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie o kwotę 4 770 zł: w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się § 4010 o 4 770 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, zaś zmniejsza się § 3250 o 89 zł – stypendia różne, § 4110 o 3 034 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 100 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4210 o 180 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4410 o 100 zł – podróże służbowe krajowe, § 4300 o 1 267 zł – zakup usług pozostałych, 

w dz. 801 w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 649 zł: zwiększa się § 4010 o 649 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, zaś zmniejsza się § 4110 o 90 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 12 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4300 o 547 zł – zakup usług pozostałych.

Powyższe zmiany podyktowane są przejściem nauczyciela ze zwolnienia lekarskiego na urlop na poratowanie zdrowia co podwyższyło wydatki w § 4010.


Fundusze celowe
 

Dokonuje się zmian w Powiatowym Funduszu Geodezyjnym zwiększa się § 4210 o 10 000 zł - zakup materiałów i wyposażenia,  zaś zmniejsza się § 4270 o 10 000 zł – zakup  usług remontowych. Zmiany te spowodowane są potrzebą zakupu artykułów biurowych.

 

 

 

 

 

                                                               Załącznik 1

                                                              Załącznik 2

                                                               Załącznik 3

Załączniki

Powiadom znajomego