W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


50/2003

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003 rok.
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 ).
status uchwały obowiązująca

Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:

   § 1.   W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr V/16/2003 Rady Powiatu w Lipnie z 7 lutego 2003 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu  w Lipnie Nr VI/24/2003 z 28.03.2003 r., Nr VII/29/2003 z 29.04.2003 r., Nr VIII/44/2003 z  26.06.2003, Nr IX/54/2003 z 5.09.2003 r.  oraz Uchwałami Zarządu Powiatu Lipnowskiego Nr 19/2003 z 10.04.2003 r., Nr 21/2003 z 12.05.2003 r., Nr 25/2003 z 5.06.2003 r., Nr 37/2003 z 17.07.2003 r., Nr 38/ 2003 z 14.08.2003, Nr 43/2003 z 25.08.2003, Nr 45/2003 z 09.09.2003 r., 48/2003 z 18.09.2003 r. dokonuje zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 1 i 2. 

1)       Kwotę dochodów 26 975 764 zł  zastępuje się kwotą   27 045 102 zł

2)       Kwotę wydatków 26 975 764 zł zastępuje się kwotą   27 045 102 zł

 

   § 2.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

STAROSTA

Przemysław Gęsicki 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Budżet powiatu Lipnowskiego zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 69 338 zł.

I. Dochody

Zwiększa się dochody powiatu lipnowskiego o 69 338 zł  na podstawie:

-          decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy nr WFB.I-3011/54/2003 z dnia 15.09. 2003 r. o zwiększeniu dotacji celowej na 2003 r. o kwotę 54 100 zł w dz. 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego § 211,

-          decyzji nr WFB.I – 3011/55/2003 o zwiększeniu dotacji celowej na 2003 r. dz.853 rozdz.85301 – Placówki Opiekuńczo Wychowawcze § 2130 o kwotę 15 238  zł z przeznaczeniem na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze,

 

II. Wydatki

Zwiększa się wydatki powiatu lipnowskiego o 69 338 zł:

Na wniosek Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się 0 54 100 zł dz. 851- Ochrona Zdrowia rozdz. 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego § 4130- składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku z przeznaczeniem na pokrycie naliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Na wniosek Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się  w dziale 853 rozdz. 85301 – Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze § 3110- o kwotę 15 238 zł – świadczenia społeczne.

 

Dokonuje się przesunięć między §§ na wniosek;

Na wniosek Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie w dz. 853 rozdz. 85318 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie zwiększa się o 1200 zł § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, § 4440 o 2 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaś zmniejsza się § 4110 o 1 202  zł – składki na ubezpieczenie społeczne.

W dz. 853 rozdz. 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności zwiększa się o 1200 zł § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, § 4440 o 33 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaś zmniejsza się  o 1 233 zł  § 4300 – zakup usług pozostałych. Powyższe zmiany pozwolą na zakup programu finansowo – księgowego i uzupełnienia planu do aktualnych wskaźników naliczeń funduszu socjalnego.

 

                                                                                            Załącznik 1

                                                                                            Załącznik 2

 

Załączniki

Powiadom znajomego