W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


43/2003

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003 rok.
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 ).
status uchwały obowiązująca
 

Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:

   § 1.   W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr V/16/2003 Rady Powiatu w Lipnie z 7 lutego 2003 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu  w Lipnie Nr VI/24/2003 z 28.03.2003 r., Nr VII/29/2003 z 29.04.2003 r., Nr VIII/44/2003 z  26.06.2003  oraz Uchwałami Zarządu Powiatu Lipnowskiego Nr 19/2003 z 10.04.2003 r., Nr 21/2003 z 12.05.2003 r., Nr 25/2003 z 5.06.2003 r., Nr 37/2003 z 17.07.2003 r., Nr 38/ 2003 z 14.08.2003 dokonuje zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

1)       Kwotę dochodów 26 908 052 zł zastępuje się kwotą   26 915 569 zł w tym dochody na realizacje zadań zleconych realizowanych przez powiat z zakresu administracji rządowej kwotę 5 523 300 zł zastępuje się kwotą 5 530 817 zł

2)       Kwotę wydatków 26 908 052 zł zastępuje się kwotą 26 915 569 zł w tym wydatki na realizacje zadań zleconych realizowanych przez powiat z zakresu administracji rządowej kwotę 5 523 300 zł zastępuje się kwotą 5 530 817 zł

 

   § 2.   Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

STAROSTA

Przemysław Gęsicki

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Budżet powiatu Lipnowskiego zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 7 517 zł

 I. Dochody

Zwiększa się dochody powiatu lipnowskiego o 7 517 zł  na podstawie: 

- decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy nr WFB.I-3011/47/2003 z dnia 14.08. 2003 r. o zwiększeniu dotacji celowej na 2003 r. ogółem o kwotę 7 517 zł z tego w :

dz.853 rozdz.85321 - Komisje d.s. orzekania o stopniu niepełnosprawności § 2110 o 7 517 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowych Zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

 

II. Wydatki

Zwiększa się wydatki powiatu lipnowskiego o 7 517  zł: 

Na wniosek Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się  w dziale 853 rozdz. 85321 – Komisje d.s. orzekania o stopniu niepełnosprawności § 4300 o kwotę 7 517 zł – zakup usług pozostałych

 

Dokonuje się przesunięć między §§ na wniosek;

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie  w dz.801 rozdz.80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się § 4210 o 11 829 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4240 o 11 829 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Zmiany te podyktowane są koniecznością zakupu materiałów i oleju opałowego.

Kierownika Urzędu Pracy w Lipnie w dz. 853 rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy zwiększa się § 4440 o 5 898 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaś zmniejsza się  § 4040 o 2 029 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4480 o   3 869 zł – podatek od nieruchomości.

 

                                                                                                 Załącznik 1

                                                                                                 Załacznik 2

 

Załączniki

Załacznik 2 doc, 35 kB

Powiadom znajomego