W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


38/2003

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003 rok.
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 ).
status uchwały obowiązująca
 

Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:

§ 1   W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr V/16/2003 Rady Powiatu w Lipnie z 7 lutego 2003 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu  w Lipnie Nr VI/24/2003 z 28.03.2003 r., Nr VII/29/2003 z 29.04.2003 r., Nr VIII/44/2003 z  26.06.2003  oraz Uchwałami Zarządu Powiatu Lipnowskiego Nr 19/2003 z 10.04.2003 r., Nr 21/2003 z 12.05.2003 r., Nr 25/2003 z 5.06.2003 r., Nr 37/2003 z 17.07.2003 r. dokonuje zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

1)        Kwotę dochodów 26 884 934 zł zastępuje się kwotą   26 908 052 zł

2)       Kwotę wydatków 26 884 934  zł zastępuje się kwotą   26 908 052 zł

 

§ 2   Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

STAROSTA

Przemysław Gęsicki

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Budżet powiatu Lipnowskiego zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę

23 118 zł

I. Dochody

Zwiększa się dochody powiatu lipnowskiego o 23 118zł  na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy nr WFB.I-3011/41/2003 z dnia 18.07. 2003 r. o zwiększeniu dotacji celowej na 2003 r. ogółem o kwotę 23 118 zł z tego w :

dz.801 rozdz.80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się § 2130 o 8 200 zł  na dofinansowanie pracodawcom, u których realizowane są praktyki zawodowe, dodatków i premii oraz opłacanych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów tych praktyk.

dz.801 rozdz.80195 – Pozostała działalność zwiększa się § 2130 o 13 594 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, w tym byłych pracowników szkół i placówek oświatowych,

dz.854 rozdz.85495 – Pozostała działalność zwiększa się § 2130 o1 324 zł na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, w tym byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

 

II. Wydatki

Zwiększa się wydatki powiatu lipnowskiego o 23 118  zł:

Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Lipnie:

- w dz.801 rozdz.80130 Szkoły zawodowe zwiększa się  § 4300 o  kwotę 8 200 zł na dofinansowanie pracodawcom, u których realizowane są praktyki zawodowe, dodatków i premii oraz opłacanych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów tych praktyk. Podział środków uwzględnia liczbę uczniów, którzy w roku 2003 odbywają praktyki zawodowe, zgłoszonych przez poszczególne szkoły:

Zespół Szkół Technicznych w Lipnie – 205 uczniów – 3 524 zł,

Zespół Szkół w Skępem                  - 103 uczniów - 1 771 zł,

Zespól Szkół w Dobrzyniu n/W        – 125 uczniów – 2 149 zł.

Pozostała kwota 756 zł zostanie rozdysponowana po utworzeniu na najbliższej sesji rozdziału i § w Zespole Szkół w Lipnie.

 

- w dz.801 rozdz.80195 – Pozostała działalność zwiększa się § 4440 o 13 594 zł z przeznaczenie na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w następujących jednostkach oświatowych w:

Zespół Szkół Technicznych w Lipnie – 38 osób  - 5 115 zł

Zespół Szkół w Lipnie – 21 osób                      -  2 826 zł

Zespół Szkół w Skępem – 28 osób                   -  3 769 zł

Zespół Szkół w Dobrzyniu n/W – 8 osób           -  1 077 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie – 6 osób       -     807 zł

 

W dz.854 rozdz.85495 - Pozostała działalność zwiększa się § 4440 o 1 324 zł z przeznaczenie na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w następujących jednostkach oświatowych:

Zespół Szkół w Skępem – 4 osoby                                    -   662 zł

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie – 4 osoby  -  662 zł.

 

Dokonuje się przesunięć między §§ na wniosek;

Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem w dz.801 rozdz.80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się § 4300 o 4 000 zł – zakup usług pozostałych,§ 4410 o 1 000 zł – podróże służbowe, zaś zmniejsza się § 4260 o 4 000 zł – zakup energii, § 4280 o 1 000 zł – zakup usług zdrowotnych.

            Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie w załączniku wydatków  z zakresu zadań zleconych powiatu lipnowskiego w dz.853 rozdz.85318 zwiększa się § 4300 0 8 668 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4010 o 8 668 zł..

 

                                                                                                    Załacznik 1

                                                                                                    Załacznik 2

 

Załączniki

Załacznik 1 doc, 31 kB
Załacznik 2 doc, 35 kB

Powiadom znajomego