W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Zadania i uprawnienia

I.         Organ prowadzący powierza stanowisko dyrektora szkoły w trybie i na warunkach określonych w art. 36 Ustawy o systemie Oświaty.

II.       Zadania dyrektora szkoły określa art. 39 ustawy o systemie oświaty

III.      Dyrektor szkoły:

1)       kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

2)       sprawuje nadzór pedagogiczny,

3)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju  psychofizycznego,

4)       realizuje uchwały organów szkoły podjęte w ramach  ich kompetencji,

5)      wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgod­nych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dy­rektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę i sprawujący nadzór pedagogiczny.

6)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły  i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie,

7)       organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

8)       zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

9)      wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły zgodnie z przyjętym regulaminem,

10)   przyznaje nagrody nauczycielom i innym pracownikom szkoły zgodnie z przyjętym regulaminem,

11)   decyduje o wysokości przyznanego dodatku motywacyjnego nauczycielom zgodnie z regulaminem,

12)   występuje o nagrody i odznaczenia dla pracowników szkoły,

13)   dysponuje funduszem premiowym zgodnie z zatwierdzonym regulaminem premiowania,

14)   na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej może skreślić  ucznia w przypadkach określonych w statucie, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego,

15)   wykonuje inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów oświatowych.

 

Powiadom znajomego