W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


zadania i uprawnienia

I. Organ prowadzący powierza stanowisko dyrektora szkoły w trybie i na warunkach  określonych w art. 36 Ustawy o systemie oświaty.

II. Zadania dyrektora szkoły okreslone są w art. 39 Ustawy o systemie oświaty.

III. Dyrektor szkoły:

 • kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ja na zewnątrz
 • sprawuje nadzór pedagogiczny
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychicznego
 • realizuje uchwały organów szkoły podjęte w ramach ich kompetencji
 • wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę i sprawujący nadzór pedagogiczny
 • zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły
 • organizuje administracyjną , finansową i gospodarczą obsługę szkoły
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie
 • wymierza kary porządkowe nauczycielom i innych pracownikom szkoły zgodnie z przyjętym regulaminem
 • decyduje o wysokości przyznanego dodatku motywacyjnego nauczycielom zgodniem z regulaminem
 • występuje o nagrody i odznaczenia dla pracowników szkoły
 • dysponuje funduszem premiowym zgodnie  z zatwierdzonym regulaminem premiowania
 • na podstawie uchwały rady pedagogicznej może skreslić ucznia w przypadkach okreslonych w statucie , po zasięgnieciu opinii Samorządu Uczniowskiego
 • wykonuje inne zadania wynikające z obowiązujących przpisów oświatowych

Powiadom znajomego