W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Deklaracja dostępności


Oświadczenie w sprawie dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej tj. www.pcprlipno.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pcprlipno.pl

Status pod względem zgodności:

 

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Pliki PDF, DOC itp. - jednostka stara się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

- Serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów.

- W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

- Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod numerem telefonu (54) 288 66 41 lub przesłać informację na adres poczty elektronicznej centrum@pcprlipno.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej można składać na adres poczty elektronicznej centrum@pcprlipno.pl lub na adres instytucji ul. Mickiewicza 58 87-600 Lipno

Każdy ma prawo do udostępnienia informacji w formach alternatywnych.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o które dane chodzi, sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie na adres poczty elektronicznej centrum@pcprlipno.pl lub na adres instytucji ul. Mickiewicza 58 87-600 Lipno.Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie pokoje nr 1, 2, 4, 12.

Do budynku prowadzą dwa wejście od ul. Mickiewicza , pierwszym wejściem schody z poręczą w centralnym miejscu budynku, po prawej stronie budynku znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach, wzdłuż podjazdu znajduje się poręcz.

Drzwi nie otwierają się automatycznie.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Bezpośrednio po wejściu do budynku , znajdujemy się w holu głównym, na frontowej ścianie znajduję się tablica informacyjna pokazująca rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń, dzięki czemu interesanci od samego wejścia posiadają informację jak poruszać się po budynku.

W budynku pracuje osoba przeszkolona w zakresie języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.Data publikacji strony internetowej: 11.02.2019 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: marzec 2020 r.

 

Osoba posiadająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, która będzie chciała załatwić sprawę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie

może skontaktować się z urzędem za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

poczty elektronicznej - centrum@pcprlipno.pl

faksu pod nr(54) 288 66 41

uzyskanie informacji na stronie BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipniewww.pcprlipno.pl


Powiadom znajomego