W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Opłaty za zajęcie pasa drogowego

 

 

Uchwała nr XV/101/2004
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 27 kwietnia 2004


w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem , utrzymaniem i ochroną dróg

Działając na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz.838, Dz.U. Nr 12 poz.136, Nr 86 poz. 958, z 2001r. Nr 125 poz.1371, z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 41 poz.365, Nr 62 poz. 554, Nr 74 poz. 676, Nr 89 poz. 804, Nr 113 poz. 984, Nr 216 poz.1826, z 2003r. Nr 80 poz. 717 i poz. 721, Nr 200 poz. 1953, Nr 217 poz.2124 ) oraz na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz.1568 )

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych powiatu lipnowskiego w celu:

1.        prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,

2.        umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3.        umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4.        zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1÷3 ( w szczególności stanowiska handlowe, „koperty” ).

     § 2
     § 2. 1.
Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego w celu wymienionym w §1 pkt 1 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

·         jezdni

1.        przy zajęciu jezdni do 50% szerokości - 5,0 zł.

2.        przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 6,0 zł.

·         chodników, poboczy - 4,0 zł.

·         pozostałych elementów pasa drogowego - 3,0 zł.

 

3 Przez dzień zajęcia pasa drogowego rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.

§ 3. 1. Ustala się następujące stawki opłaty rocznej za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzeń wymienionych w § 1 pkt 2 :

1.        jezdnia - 180,0 zł.

2.        chodniki i pobocza - 150,0 zł.

3.        pozostały pas drogowy - 100,0 zł.

4.        obiekt mostowy - 180,0 zł.

2 Opłata o której mowa w ust. 1 jest pobierana za rok kalendarzowy. W przypadku gdy urządzenie o którym mowa w 1 pkt 2 jest umieszczone w pasie drogowym w okresie krótszym niż jeden rok opłatę pobiera się proporcjonalnie do czasu zajęcia pasa.

§ 4. Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w celu wymienionym w § 1 pkt 3:

1.        obiekty budowlane

- chodniki i pobocza - 0,40 zł.

- pozostały pas drogowy - 0,40 zł.

2.        za 1m2 powierzchni reklamy (jednostronnej)

- obszar zabudowany - 1,0 zł.

- obszar zabudowany – centrum - 2,0 zł.

§ 5. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego w celu wymienionym w §1 pkt 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1.        stanowiska handlowe, i.t.p.

- chodniki i pobocza - 0,50 zł.

- pozostały pas drogowy - 0,50 zł.

2.        koperty” i.t.p

- jezdnie - 0,50 zł.

- chodniki i pobocza - 0,50 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 Przewodniczący

Rady Powiatu

Marek Baranowski

 Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 77 z dnia 6 lipca 2004r. poz. 1298


 

 

 

Powiadom znajomego