W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ IM. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W SKĘPEM OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

DYREKTOR ZESPOŁU
SZKÓŁ IM. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W SKĘPEM
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO
W SKĘPEM UL. WYMYŚLIŃSKA 2, 87-630 SKĘPE


stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWYWymagania niezbędne – wynikające z art. 45 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104):

Kandydatem na stanowisko głównego księgowego może być osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie;

 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;

 4. spełnia jeden z poniższych warunków:

 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

 2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

 4. posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe:

 1. co najmniej 2 lata pracy w księgowości jednostki sektora finansów publicznych,

 2. co najmniej 1 rok pracy w księgowości w szkole,

 3. co najmniej 3 miesiące pracy na stanowisku głównego księgowego lub osoby pełniącej obowiązki głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych,

 1. dodatkowe kwalifikacje:

 1. ukończone studia wyższe,

 2. doświadczenie w prowadzeniu rachunku dochodów własnych,

 3. znajomość komputerowego programu księgowego Budżet/Plan WIN

 4. znajomość pakietu MS Office

 1. predyspozycje osobowościowe:

 1. umiejętność analizy i poprawnego wnioskowania,

 2. odporność na stres,

 3. samodzielność,

 4. odpowiedzialność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku – wynikających z art. 45 pkt 1 Ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104):

 1. prowadzenia rachunkowości jednostki;

 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

 4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)

 2. list motywacyjny,

 3. dyplom ukończenia studiów wyższych,

 4. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,

 5. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem ul. Wymyślińska 2 lub pocztą na adres: Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem ul. Wymyślińska 2, 87-630 Skępe z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego”.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 19 grudnia 2006 r. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data nadania w urzędzie pocztowym).

Lista osób, które zakwalifikowały się do dalszego etapu ukaże się na www.bip.lipnowski.powiat.pl oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem ul. Wymyślińska 2 w dniu 20 grudnia 2006 r. test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna odbędą się w dniu 22 grudnia 2006 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem ul. Wymyślińska 2.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem (www.bip.lipnowski.powiat.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem ul. Wymyślińska 2.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

Skępe, dnia 27.11.2006r.

 

LISTA KANDYDATÓW, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA FORMALNE

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Załączniki

Powiadom znajomego