W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


WYDANIE ZEZWOLENIA NA KIEROWANIE POJAZDEM UPRZYWILEJOWANYM LUB POJAZDEM PRZEWOŻĄCYM WARTOŚCI PIENIĘŻNE

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne


  Wymagane wnioski:


 • Wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. Wniosek należy wypełnić wyraźnie, czarnym lub niebieskim długopisem, a także podpisać – Załącznik Nr 1


 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – Załącznik Nr 2


  Wymagane załączniki:


 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;


 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;


 • zaświadczeniem o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi (obowiązek przedstawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi nie dotyczy funkcjonariuszy i kierujących o których mowa w art. 106 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami) ;


 • kopię dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia;

 • kserokopię prawa jazdy;

 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - Załącznik Nr 3

Dokumenty do wglądu:
- dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający ustalenie tożsamości,
- oryginały dokumentów składanych do wydania zezwolenia.MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Złożenie dokumentów: Starostwo Powiatowe w Lipnie, Wydział Komunikacji i Transportu ul. Sierakowskiego 10c, nr tel. 54 30 66 143;
Dostarczenie dowodu wpłaty : Starostwo Powiatowe w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10c, 87-600 Lipno, Wydział Komunikacji i Transportu, parter, pokój nr 3, stanowiska 9 i 10;
Odbiór dokumentów: Starostwo Powiatowe w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10c, 87-600 Lipno, Wydział Komunikacji i Transportu, parter, pokój nr 3, stanowiska 9 i 10;

Pracownicy załatwiający sprawę: Patrycja Rakowska, Janusz Olszewski

Adres e-mail: komunikacja1@lipnowski.powiat.plOPŁATY


1) Opłatę za wydanie/przedłużenie zezwolenia wysokości 50zł należy uiścić:

 • w kasie Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10b, 87-600 Lipno;

 • na konto: nazwa odbiorcy Starostwo Powiatowe w Lipnie ul. Sierakowskiego 10b, 87-600 Lipno - konto Bank Spółdzielczy w Lipnie z główną siedzibą przy ul. Włocławskiej 10b, 87 - 600 Lipno,

Na rachunek bankowy: 50 9542 0008 2012 0021 0513 0001,2) Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić:

 • w kasie Urzędu Miasta w Lipnie albo przelewem na rachunek bankowy

Urząd Miejski w Lipnie Plac Dekerta 8, 87 – 600 Lipno
konto Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim


13 9537 0000 2004 0043 0777 0001

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zezwolenie wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.
Starosta rozszerza zakres zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w drodze decyzji administracyjnej po otrzymaniu opłaty za wydanie zezwolenia, odpowiednio do przedstawionego zaświadczenia o ukończeniu kursu uzupełniającego dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi.


Termin i sposób załatwienia:

Do 2 dni roboczych, nie licząc dnia złożenia wniosku. 
Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego - do 30 dni otrzymanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.


Inne informacje

Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów.

Kierować pojazdem uprzywilejowanym może osoba, która:
1) ukończyła 21 lat;
2) posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii;
3) uzyskała orzeczenie:
a) lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
uprzywilejowanym,
b) psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania
pojazdem uprzywilejowanym;
4) ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;
5) posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie
określonej kategorii prawa jazdy.
2. Przepisu art 106 ustawy o kierujących pojazdami ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do funkcjonariuszy, o których mowa w art. 8 ust. 3, oraz inspektorów i ekspertów Biura Nadzoru Wewnętrznego.
3. Przepisu art 106 ust. 1 pkt 4 ustawy o kierujących pojazdami nie stosuje się do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Więziennej i Służby Celno-Skarbowej, inspektorów i pracowników Inspekcji Transportu Drogowego oraz inspektorów
i ekspertów Biura Nadzoru Wewnętrznego oraz do kierujących pojazdami ochotniczych straży pożarnych.

Zezwolenie ważne jest przez okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na czas terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.Podstawa prawna • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;

 •  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne;Załączniki

Powiadom znajomego