W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


UZYSKANIE PRAWA JAZDY NA PODSTAWIE WYGENEROWANEGO PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ

UZYSKANIE PRAWA JAZDY NA PODSTAWIE WYGENEROWANEGO PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ


WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek wydrukowany dwustronnie- Załącznik nr 1

Załączniki:

 • kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonanie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

 • orzeczenie lekarskie potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,o ile jest wymagane;

 • orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami o ile jest wymagane,

 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat- Zaącznik nr 3

 • kserokopia dotychczas posiadanego prawa jazdy (w przypadku rozszerzenia uprawnień do kierowania pojazdami)

 • dowód uiszczenia opłaty;

 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – Załącznik nr 4


Na podstawie w/w dokumentów generowany jest profil Kandydata na Kierowcę (PKK) w celu uzyskania prawa jazdy.

Do odbioru należy przedstawić:

 • dowód osobisty;

 • dotychczas posiadane prawo jazdy do zwrotu (w przypadku rozszerzenia uprawnień do kierowania pojazdami).MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Złożenie dokumentów: Starostwo Powiatowe w Lipnie, Wydział Komunikacji i Transportu ul. Sierakowskiego 10c, nr tel. 54 30 66 143;
Dostarczenie dowodu wpłaty : Starostwo Powiatowe w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10c, 87-600 Lipno, Wydział Komunikacji i Transportu, parter, pokój nr 3, stanowiska 9 i 10;
Odbiór dokumentów: Starostwo Powiatowe w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10c, 87-600 Lipno, Wydział Komunikacji i Transportu, parter, pokój nr 3, stanowiska 9 i 10;

Pracownicy załatwiający sprawę: Patrycja Rakowska, Janusz Olszewski

Adres e-mail: komunikacja1@lipnowski.powiat.pl


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
- wydanie prawa jazdy - do 14 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu w WORD.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Prawo jazdy wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.OPŁATY

1) Opłata za wydanie prawa jazdy uiszcza się opłatę w wysokości 100,50 zł - w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł.

 • w kasie Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10b, 87-600 Lipno;

 • na konto: nazwa odbiorcy Starostwo Powiatowe w Lipnie ul. Sierakowskiego 10b, 87-600 Lipno - konto Bank Spółdzielczy w Lipnie z główną siedzibą przy ul. Włocławskiej 10b, 87 - 600 Lipno,

Na rachunek bankowy: 50 9542 0008 2012 0021 0513 0001,

2) Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić:

 • w kasie Urzędu Miasta w Lipnie albo przelewem na rachunek bankowy

 • Urząd Miejski w Lipnie Plac Dekerta 8, 87 – 600 Lipno
  konto Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim
  13 9537 0000 2004 0043 0777 0001


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego.


DODATKOWE INFORMACJE
Ważne! Po zdaniu egzaminu należy niezwłocznie dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Lipnie dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz okazać oryginał dowodu osobistego. Dostarczenie dowodu wpłaty jest warunkiem wysłania zamówienia na produkcję prawa jazdy do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z otrzymaniem prawa jazdy można uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lipnie, lub pod numerem telefonu:
54 30 66 143


UWAGA
Na stronie internetowej można sprawdzić, czy prawo jazdy jest do odbioru w urzędzie:

https://info-car.pl/new/prawo-jazdy/sprawdz-status-prawa-jazdy


PODSTAWA PRAWNA

  1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

  2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

  3) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

  4) oraz przepisy wykonawcze.Załączniki

Powiadom znajomego