W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Uchwała nr LX/521/2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2024 roku
na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44 t.j.) oraz art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 t.j.)
status uchwały obowiązująca

 

  • 1. Dokonuje się podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
    w 2024 roku w wysokości 2 287 230,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści złotych 00/100), zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.
  • 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.
  • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                          Przewodnicząca Rady

                                                           Anna Smużewska

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 35 a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997 r. Rada Powiatu w formie Uchwały określa zadania, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podział środków na w/w zadania zaproponowano w oparciu o posiadane środki na ten cel na rok 2024 wynikający ze złożonych wniosków i ich realizacją w latach poprzednich. Proponowany podział pozwoli na efektywne wykorzystanie środków oraz objęcie wsparciem jak największej liczby osób. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych

 

Załącznik

do Uchwały Nr LX/521/2024

Rady Powiatu w Lipnie

z dnia 26 lutego 2024

Lp.

Nazwa zadania

Plan 2024

1.

Przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

x

2.

Zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób Niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne

x

3.

Zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych

x

4.

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych

x

5.

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

x

6.

Zobowiązania dotyczące kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipnie

1 010 880,00 zł

7.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

600 000,00 zł

8.

Dofinansowane likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

x

9.

Dofinansowane sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

30 600,00 zł

10.

Dofinansowane zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze

645 750,00 zł

11.

Razem środki

2 287 230,00 zł

 

Załączniki

Powiadom znajomego