W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


LVI/486/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem
na podstawie art. 6 ust 1, art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm. z 2023 r. poz. 572), art. 19 pkt.11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901, ze zm. poz. 535) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1872)
status uchwały obowiązująca

§1. W Uchwale Nr XX/179/2020 z dnia 16.10.2020 r. w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/332/2022 z dn. 28.06.2022 r., zmienia się treść załącznika stanowiącego Statut jednostki w ten sposób, że:

1.      W tytule załącznika po wyrazach „Statut Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i    Kobiet w Ciąży” dodaje się wyrazy „im. lek. med. Lecha Bramorskiego”.

2.      W §1 ust.1 po wyrazach „Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży” dodaje się wyrazy „im. lek. med. Lecha Bramorskiego w Skępem”. 

3.      W §1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „ 3. Dom może używać nazwy skróconej „Dom dla Matek w Skępem”.”

4.      W §3 po wyrazach „Dom używa pieczęci podłużnej o treści „Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży” dodaje się wyrazy „im. lek. med. Lecha Bramorskiego”.

5.      W §4 po wyrazie „Dom” skreśla się wyrazy „dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem”.

6.      W tytule działu II po wyrazach „Zadania Domu” skreśla się wyrazy „dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem”.  

7.      Uchyla się §7. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UZASADNIENIE

Zmiana Statutu Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem wynika z zamiaru nadania tej jednostce imienia lek. med. Lecha Bramorskiego. Lech Bramorski został odznaczony medalem „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”. Dał się poznać jako lekarz ginekolog- położnik niezwykle oddany swoim pacjentkom i pracy. Przyczynił się do utworzenia Poradni dla Kobiet, Poradni Cytologicznej i Szkoły Rodzenia. Był jednym z inicjatorów utworzenia Liceum Medycznego w Lipnie, a także rozbudowy budynku szpitala przy ul. 11 Listopada, a następnie nowego budynku przy ul. Nieszawskiej w Lipnie. Pod jego kierownictwem Oddział Ginekologii i Położnictwa szpitala w Lipnie cieszył się doskonałą renomą w całym województwie. Wyżej wymienione zasługi ś.p. Lecha Bramorskiego uzasadniają wybór imienia dla Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi                      i Kobiet w Ciąży w Skępem.

Ponadto w Statucie jednostki uchyla się §7 mówiący o maksymalnej liczbie mieszkańców Domu, który nie jest materią statutową i będzie zawarty w regulaminie organizacyjnym Domu. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

Powiadom znajomego