W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Uchwała nr 661/2023

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.2)
status uchwały obowiązująca

§ 1

W uchwale Nr XLIV/398/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

2. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych Powiatu Lipnowskiego w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

  1 Zmiany budżetu na 2023 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XLV/400/2023 z dnia 27.01.2023 r. Nr XLVI/407/2023 z dnia 03.03.2023 r., Nr XLVII/415/2023 z dnia 29.03.2023 r. Nr XLVIII/421/2023 z dnia 20.04.2023 r., Nr XLIX/426/2023 z dnia 17.05.2023 r.,, Nr LI/433/2023 z dnia 06.06.2023 r., Nr LII/440/2023 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 568/2023 z dnia 16.01. 2023 r., Nr 573/2023 z dnia 19.01.2023 r., Nr 580/2023 z dnia 13.02.2023 r., Nr 584/2023 z dnia 22.02.2023 r., Nr 594/2023 z dnia 14.03.2023 r., Nr 604/2023 z dnia 12.04.2023 r., Nr 625/2023 z dnia 04.05.2023 r., Nr 635/2023 z dnia 25.05.2023 r., Nr 644/2023 z dnia 19.06.2023 r., Nr 655/2023 z dnia 10.07.2023 r., Nr 658/2023 z dnia 17.07.2023 r.,U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 661/2023 z dnia 24 lipca roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

a) planu wydatków,.
b) planu zadań remontowych.WYDATKI 
 Planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach:
Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Powiatowego Centrum Administracyjno – Księgowego Oświaty wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na opłaty pochodnych wynagrodzeń oraz opłaty za zużytą energię.
Dział 801 – oświata i wychowanie 

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych wynikają z potrzeby urealnienia planu finansowego.
Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę   1 700,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków następują 
w związku z koniecznością urealnienia planu finansowego i zwiększają się o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na realizacje wydatków w innych jednostka oświatowych..

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Zespołu Szkół w Skępem wynikają 
z konieczności urealnienia planu finansowego i zmniejszają się o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na realizacje wydatków w rodz. 80120.

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą wynikają z konieczności urealnienia planu finansowego i zwiększają się o kwotę 300,00 zł.
Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę   2 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków następują 
w związku z koniecznością urealnienia planu finansowego.
Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 13 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków i zwiększenia ich o kwotę 4 000,00 zł.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków i zwiększenia ich o kwotę 9 000,00 zł.
Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę   3 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków następują 
w związku z koniecznością urealnienia planu finansowego.
Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę   300,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków następują w związku z koniecznością urealnienia planu finansowego i zmniejszają się o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na realizacje wydatków w rozdz. 80115.
Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków następują 
w związku z koniecznością urealnienia planu finansowego i zmniejszają się o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na realizacje wydatków w innych jednostka oświatowych.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie po stronie wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków i zmniejszają się o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdz. 80120.
Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków zapewniając środki finansowe na realizacje prac remontowych Domu.
Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków zapewniając środki finansowe na opłaty związane z Funduszem Pracy.
Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków zapewniając środki finansowe na realizację prawidłową zadań.

 

Załączniki

Powiadom znajomego