W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Uchwała nr 658/2023

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.2)
status uchwały obowiązująca

§ 1

W uchwale Nr XLIV/398/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 102 103 689,58 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 92 768 855,59 zł

dochody majątkowe w kwocie - 9 334 833,99 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  107 377 229,50 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 90 173 389,85 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 17 203 839,65 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 

5. Zmienia się załącznik nr 12 stanowiący plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 3.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 1 Zmiany budżetu na 2023 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XLV/400/2023 z dnia 27.01.2023 r. Nr XLVI/407/2023 z dnia 03.03.2023 r., Nr XLVII/415/2023 z dnia 29.03.2023 r. Nr XLVIII/421/2023 z dnia 20.04.2023 r., Nr XLIX/426/2023 z dnia 17.05.2023 r., Nr LI/433/2023 z dnia 06.06.2023 r., Nr LII/440/2023 z dnia 03.07.2023 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 568/2023 z dnia 16.01. 2023 r., Nr 573/2023 z dnia 19.01.2023 r., Nr 580/2023 z dnia 13.02.2023 r., Nr 584/2023 z dnia 22.02.2023 r., Nr 594/2023 z dnia 14.03.2023 r., Nr 604/2023 z dnia 12.04.2023 r., Nr 604/2023 z dnia 12.04.2023 r., Nr 625/2023 z dnia 04.05.2023 r., Nr 635/2023 z dnia 25.05.2023 r., Nr 644/2023 z dnia 19.06.2023 r., Nr 655/2023 z dnia 10.07.2023 r., 


U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 658/2023 z dnia 17 lipca 2023 roku
Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

planu dochodów,
planu wydatków,
planu dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.


DOCHODY
Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 398,00 zł i zamkną się kwotą 
102 103 689,58 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 398,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu środków Funduszu Pomocy wynikających z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 lipca 2023 roku. WYDATKI 
Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 398,00 zł i zamkną się kwotą 
107 377 229,50 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków Starostwa Powiatowego wynikają 
z konieczności urealnienia planu wydatków zapewniając środki finansowe na zakup certyfikatów kwalifikowanych dla pracowników realizujących zadania Wydziału Geodezji 
i Kartografii.
Dział 801 – oświata i wychowanie 

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę  398,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 lipca 2023 roku informujące o stanie środków z Funduszu Pomocy.Załączniki

Powiadom znajomego