W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Uchwała nr 594/2023

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm. 1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634. 2:)
status uchwały obowiązująca

§ 1

W uchwale Nr XLIV/398/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 101 798 774,78 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 92 463 940,79 zł

dochody majątkowe w kwocie - 9 334 833,99 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  105 795 329,76 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 90 245 755,33 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 15 549 574,43 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 

5. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i 6b stanowiący plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 594/2023 z dnia 13 lutego 2023 roku
Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

planu dochodów,
planu wydatków,
planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej.
 

DOCHODY
Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 38 400,00 zł i zamkną się kwotą 101 798 774,78 zł. 

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 38 400,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 marca 2023 roku.
WYDATKI 
 Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 38 400,00 zł i zamkną się kwotą 
105 795 329,76 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 38 400,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku z otrzymaną decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 marca 2023 roku i polegają na zwiększeniu z przeznaczeniem operaty szacunkowe niezbędne w postepowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji na drogach powiatowych. .
Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipnie po stronie wydatków następują w związku z regulacją wykonanych wydatków jak również zabezpieczanie niezbędnych wydatków związanych z funkcjonowaniem wydziału.
Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipnie po stronie wydatków następują w związku z regulacją wykonanych wydatków.
Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipnie po stronie wydatków następują w związku z regulacją wykonanych wydatków.

Zmiany w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie po stronie wydatków następują w związku z koniecznością regulacji należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 20 250,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków następują 
w związku z koniecznością dokonania zmiany klasyfikacji budżetowej.
Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 20 250,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków następują 
w związku z koniecznością dokonania zmiany klasyfikacji budżetowej z uwagi na jej błędne klasyfikowanie.
Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipnie po stronie wydatków następują w związku z regulacją wykonanych wydatków.


1 Zmiany budżetu na 2022 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XLV/400/2023 z dnia 27.01.2023 r., Nr XLVI/407/2023 z dnia 03.03.2023 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 568/2023 z dnia 16.01.2023 r., Nr 573/2023 z dnia 19.01.2023 r., Nr 580/2023 z dnia 13.02.2023 r., Nr 584/2023 z dnia 22.02.2023 r. Uchwała nr 594-2023 z dn. 14.03.2023 r.

Załącznik do Uchwały Nr 594-2023 Zarządu Powiatu z dn. 14.03.2023 r. 

Załączniki

Powiadom znajomego