W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Uchwała nr 580/2023

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie : zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm. ), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634. :) uchwala się co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1

 

W uchwale Nr XLIV/398/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany[1]:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody  budżetu w wysokości                           101 126 621,78 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie                                   -  91 791 787,79 zł 

dochody majątkowe w kwocie                             -    9 334 833,99 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości                            105 123 176,76 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości                              -  89 516 602,33 zł 

wydatki majątkowe w wysokości                         -  15 606 574,43 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 

5. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan zadań inwestycyjnych na rok 2023 zgodnie 
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 

9. Zmienia się się załącznik nr 12 stanowiący plan dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 4.

 


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


 
[1] Zmiany budżetu na 2023 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr LXV/400/2023 z dnia 27.01.2023 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 568/2023 z dnia 16.01. 2023 r.,  Nr 573/202 z dnia 19.01.2023 r.,  

 

 U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 580/2023 z dnia 13 lutego 2023 roku

 Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

a)                  planu dochodów,

b)                  planu wydatków, 

c)                  planu zadań inwestycyjnych,

d)                  planu dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

 

 

I.                   DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 514,00 zł i zamkną się kwotą 101 126 621,78 zł. 

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

 

Dział 758  –  różne rozliczenia

Rozdział 75814  – różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                                 514,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z zapisania środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań oświatowych.

 

 

 

II.                WYDATKI 

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 514,00 zł i zamkną się kwotą   
105 123 176,76 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

 

Dział 750  –  administracja publiczna

Rozdział 75020  – starostwa powiatowe

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipnie po stronie wydatków następują w związku z koniecznością zapewnienia środków na zapłatę podatku VAT oraz uregulowaniem wysokości realizowanych zadań inwestycyjnych.  

 

Dział 801 –  oświata i wychowanie

Rozdział 80115  – technika

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków następują 
w związku z koniecznością zapewnienia środków na zapłatę podatku od nieruchomości.

 

Rozdział 80132  – szkoły artystyczne

Zmiany w planie finansowym Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Lipnie po stronie wydatków następują w związku z koniecznością zapewnienia środków na uregulowanie płatności stanowiących zwrot kosztów podróży nauczycieli.

 

Rozdział 80195  – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                                 514,00 zł

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego po stronie wydatków następują 
w związku z koniecznością zapewnienia środków na wynagrodzenie nauczycieli finansowane 
z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

 

III.   ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na rok 2023 następują w Starostwie Powiatowym 
w Lipnie.

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego