W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Uchwała nr 568/2023

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm. ), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634. :) uchwala się co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1

 

W uchwale Nr XLIV/398/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1.  Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

2.  Zmienia się załącznik nr 11 stanowiący plan przychodów i kosztów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 

 


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 568/2023 z dnia 16 stycznia 2023 roku

 


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

a)                  planu wydatków,

b)                  plan kosztów zakładu budżetowego.

 

 

 

I. WYDATKI 

Planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach:

 

Dział 750  – administracja publiczna

Rozdział 75020  – starostwa powiatowe

Zmiany w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych po stronie wydatków podyktowane są koniecznością zapewnienia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego po stronie wydatków podyktowane są koniecznością zapewnienia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

 

Rozdział 75085  – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków podyktowane są koniecznością zapewnienia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

 

Dział 801  – oświata i wychowanie

Rozdział 80102  – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                              7 500,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków podyktowane są koniecznością zapewnienia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego  w rozdz.  80134 – szkoły zawodowe specjalne.

 

Rozdział 80115  –  technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                                8 549,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków podyktowane są koniecznością zapewnienia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na wypłatę wynagrodzenia osobowego nauczycieli zwiększając plan jednostki o kwotę 8 361,00 zł. Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków podyktowane są koniecznością zapewnienia środków na wypłatę wynagrodzenia osobowego nauczycieli poprzez zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie rocznego nauczycieli. Plan wydatków jednostki ulega zwiększeniu ok o kwotę 188,00 zł.  

 

Rozdział 80120  –  licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                              8 143,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków podyktowane są koniecznością zapewnienia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
w rozdz. 80115 i rozdz. 80151 zmniejszając je o kwotę 9 093,00 zł.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie po stronie wydatków podyktowane są koniecznością zapewnienia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zwiększając je o kwotę 950,00 zł.

 

Rozdział 80132  – szkoły artystyczne 

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków podyktowane są zmianą przeznaczenia środków finansowych.

 

Rozdział 80134  –  szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                                7 500,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków podyktowane są koniecznością zapewnienia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

 

Rozdział 80151  –  kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                                1 569,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków podyktowane są koniecznością zapewnienia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli zwiększając je o kwotę 1 757,00 zł.    

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków podyktowane są koniecznością uregulowania stanu środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli zmniejszając je o kwotę 188,00 zł.  

 

Rozdział 80152  – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                              1 975,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków podyktowane są koniecznością zapewnienia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w rodz. 80115 i rozdz. 80151 zmniejszając je o kwotę 1 025,00 zł.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie po stronie wydatków podyktowane są koniecznością zapewnienia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w rodz. 80120 zmniejszając je o kwotę 950,00 zł.

 

Dział 852   – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

 

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakup usług.

 

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

 

 

Dział 853  – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych zapewniając środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

 

Dział 854  – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 –  poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych zapewniając środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

 

 

II . ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zmiany w planie finansowym po stronie kosztów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie podyktowane są zmianą przeznaczenia środków finansowych.

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego