W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


XLII/377/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/283/2020 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2021 roku uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2022–2037
na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ze zm. 1:), w związku z ar. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm. 2) uchwala się co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 stanowiący Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Lipnowskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz załącznik nr 2 stanowiący Przedsięwzięcia Wieloletnie Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.U Z A S A D N I E N I E

W związku ze zmieniającymi się wielkościami dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego wynikającymi z otrzymanych decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz Ministra Finansów w sprawie zwiększenia wielkości należnych udziałów czy też pism jednostek organizacyjnych ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2022–2037 poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2022. Zmianie ulega również załącznik Przedsięwzięć do Wieloletnie Prognozy Finansowej w związku z urealnieniem ich kwot zgodnie z planowanymi wielkościami zawartymi w budżecie powiatu na 2022 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLII-377-2022 Rady Powiatu z dnia 21.10.2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLII-377-2022 Rady Powiatu z dnia 21.10.2022 rok

Załączniki

Powiadom znajomego