W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


XLI/375/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: uchylenia uchwały nr XL/351/2022 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 25 sierpnia 2022 roku zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski.
na podstawie art. 42 ust. 7 i art. 42a ust. 1 w związku z art. 91 d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 935, poz. 1116, poz. 1700 i poz. 1730) oraz art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§1. Uchyla się Uchwałę Nr XL/351/2022 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


                           Uzasadnienie


W związku z pojawieniem się wątpliwości natury prawnej, w tym w szczególności możliwości przekazania przez Radę Powiatu organowi wykonawczemu powiatu jej kompetencji dotyczących możliwości zwolnienia dyrektora szkoły/placówki oświatowej z realizacji pensum, należy wycofać z obrotu prawnego podjętą uchwałę.

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.


Wykaz imienny

Załączniki

Powiadom znajomego