W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


313/2021

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2020 rok z uwzględnieniem stopnia zaawansowania programów wieloletnich oraz informacji o stanie mienia.
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 9201), w związku z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 późn. zm2)
status uchwały obowiązująca

uchwala się co następuje:


§ 1. Przedstawić sprawozdanie roczne Radzie Powiatu w Lipnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej z wykonania budżetu powiatu za rok 2020 w wielkościach niżej podanych:

1/ Dochody budżetowe planowane w kwocie 86 503 784,20 zł, wykonano w wysokości 84 271 121,00 zł co stanowi 97,42% planu,

w tym:

dochody majątkowe – plan 4 063 173,65 zł, wykonano – 2 890 275,79 zł, tj. 71,13% planu.

2/ Wydatki budżetowe planowane w kwocie 84 204 143,10 zł, wykonano w kwocie 80 215 934,12 zł, co stanowi 95,26% planu,

w tym:

wydatki majątkowe - na plan 8 504 435,45 zł zrealizowano 6 709 254,38 zł, tj. 78,89%.

3/ Nadwyżka budżetowa ukształtowała się na poziomie 4 055 186,88 zł


§ 2.Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok z uwzględnieniem stopnia zaawansowania programów wieloletnich oraz informację o stanie mienia Powiatu Lipnowskiego przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół Zamiejscowy we Włocławku i Radzie Powiatu.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób

zwyczajowo przyjęty.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 313/2021 z dnia 30 marca 2021 rokuZgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 920), organ wykonawczy samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawierające zestawienie dochodów i wydatków w terminie do dnia 31 marca następnego roku budżetowego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej z uwzględnieniem stopnia zaawansowania programów wieloletnich oraz informację o stanie mienia

Rozpatrzenie sprawozdania należy do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu. Sprawozdanie jest realizacją zasady jawności finansów i ma charakter informacji.

Realizując powyższy obowiązek ustawowy Zarząd Powiatu przedkłada niniejszą uchwałę. Przyjęcie uchwały nie spowoduje skutków finansowych w budżecie powiatu i uwzględniając powyższe przyjęcie jej jest zasadne.

Za przyjęciem sprawozdania głosowało 5 radnych obecnych na posiedzeniu Zarządu Powiatu.


Powiadom znajomego