W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


306/2021

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Lipnowskiego za IV kwartał 2020 roku.
na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) uchwala się co następuje:
status uchwały obowiązująca

§1. Podaje się do publicznej wiadomości dane za IV kwartał 2020 roku w zakresie gospodarki finansowej Powiatu Lipnowskiego ujęte w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.


§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.UZASADNIENIE


Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Zarząd Powiatu zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki oraz informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy – w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.Załącznik Nr 1

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie

Nr 306/20201

z dnia 24.lutego 2021 roku


Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie

% wykonania


A. DOCHODY OGÓŁEM

(A1+A2)

86 503 784,20

84 271 121,00

97,42

A 1. Dochody bieżące

82 440 610,55

81 380 845,21

98,71

A 2. Dochody majątkowe w tym:

4 063 173,65

2 890 275,79

71,13

A 2.1. Dochody ze sprzedaży majątku

1 357 070,00

406 603,04

29,96

B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)

84 204 143,10

80 215 934,12

95,26

B 1. Wydatki bieżące

75 699 707,65

73 506 679,74

97,10

B 2 . Wydatki majątkowe

8 504 435,45

6 709 254,38

78,89

C. WYNIK BUDŻETU

(nadwyżka+/deficyt-)

(A-B)

2 299 641,10

4 055 186,88

0,00


Udzielone umorzenia niepodatkowe należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych – nie udzielono.


Powiadom znajomego