W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


319/2021

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie zmiany uchwały uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. W uchwale Nr XXI/189/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 90 820 688,61 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 87 954 761,41 zł

dochody majątkowe w kwocie - 2 865 927,20 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  90 045 688,61 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 77 173 997,98 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 12 871 690,63 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i nr 6b stanowiący plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 319/2021 z dnia 5 maja 2021 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu dochodów i wydatków zadań zleconych

  4. planu zadań remontowych


  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 887 922,00 i zamkną się kwotą 90 820 688,61 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 127 922,00

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2021 roku.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 760 000,00

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych na zadania własne w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 roku.


  1. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 887 922,00 i zamkną się kwotą
90 045 688,61.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 127 922,00

Zmiany w planie finansowym dotyczą prawidłowej realizacji budżetu jednostki zapewniając środki na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na wypłatę świadczeń motywacyjnych okresu I półrocza br. strażakom pełniącym służbę, wypłatę uposażeń, nagród uznaniowych i innych składników funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz na pokrycie kosztów napraw samochodów i zakup sprzętu specjalistycznego.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na dostosowaniu ich do istniejących potrzeb jednostki.


Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 760 000,00

Zwiększenie planu wydatków następuje zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w związku z działaniem 1.4 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

1 Zmiany budżetu na 2021 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/196/2021 z dnia 26.01.2021 r., Nr XXIV/204/2021 z dnia 12.03.2021 r., Nr XXV/212/2021 z dnia 20.04.2021 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 289/2021 z dnia 18.01.2021 r., Nr 301/2021 z dna 05.02.2021 r., Nr 305/2021 z dnia 24.02.2021 r., Nr 310/2021 z dnia 18.03.2021 r., Nr 312/2021 z dnia 30.03.2021 r., Nr 315/2021 z dnia 07.04.2021 r.


Załącznik do Uchwały Nr 319/2021


Załączniki

Powiadom znajomego