W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


312/2021

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie zmiany uchwały uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 1) uchwala się co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. W uchwale Nr XXI/189/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 89 913 798,73 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 87 047 871,53 zł

dochody majątkowe w kwocie - 2 865 927,20 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  89 138 798,73 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 76 581 083,98 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 12 557 714,75 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i nr 6b stanowiący plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 312/2021 z dnia 30 marca 2021 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu dochodów i wydatków zadań zleconych


  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o 101 223,00 i zamkną się kwotą 89 913 798,73 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 9 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa otrzymanych decyzją Wojewody – Kujawsko Pomorskiego z dnia 16 marca 2021 roku.


Dział 852pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 92 223,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody w związku z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 marca 2021 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.


  1. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 101 223,00i zamkną się kwotą
89 138 798,73.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 9 000,00

Zwiększenie wydatków wynika z otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami celem wykonania operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.


Dział 852pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 92 223,00

Zwiększenie wydatków wynika z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z przeznaczeniem na dofinasowanie działalności domów pomocy społecznej.

1 Zmiany budżetu powiatu na 2021 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/196/2021 z dnia 26.01.2021 r., Nr XXIV/204/2021 z dnia 12.03.2021 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 289/2021 z dnia 18.01.2021 r., Nr 301/2021 z dna 05.02.2021 r., Nr 305/2021 z dnia 24.02.2021 r., Nr 310/2021 z dnia 18.03.2021 r.


Załacznik do Uchwały Nr 312/2021
Załączniki

Powiadom znajomego