W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


305/2021

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie zmiany uchwały uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 1) uchwala się co następuje:
status uchwały obowiązująca

1.§ § 1. W uchwale Nr XXI/189/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 85 823 192,89 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 83 079 288,55 zł

dochody majątkowe w kwocie - 2 743 904,34 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  84 170 681,17 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 72 452 381,42 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 11 718 299,75zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów z zakresu administracji rządowej i nr 6b stanowiący plan wydatków z zakresu administracji rządowej Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan zadań inwestycyjnych Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 305/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej

  4. planu zadań remontowych

  5. planu zadań inwestycyjnych


  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 18 100,00 i zamkną się kwotą 85 823 192,89 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 3 000,00

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów polegają na dostosowaniu planu finansowego zgodnie z zaleceniami dotującego w związku z otrzymanymi ostatecznymi wielkościami dotacji przyznanych dla Powiatu Lipnowskiego na rok 2021.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 1 900,00

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów polegają na dostosowaniu planu finansowego zgodnie z zaleceniami dotującego w związku z otrzymanymi ostatecznymi wielkościami dotacji przyznanych dla Powiatu Lipnowskiego na rok 2021.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 13 200,00

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów polegają na dostosowaniu planu finansowego zgodnie z zaleceniami dotującego w związku z otrzymanymi ostatecznymi wielkościami dotacji przyznanych dla Powiatu Lipnowskiego na rok 2021.


  1. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 18 100,00i zamkną się kwotą
84 170 681,17.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 000,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu planu finansowego zgodnie z otrzymanymi ostatecznymi wielkościami dotacji przyznanych dla Powiatu Lipnowskiego na rok 2021.
Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu planu finansowego zabezpieczając środki finansowe na zimowe utrzymanie dróg.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 900,00

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu planu finansowego zgodnie z otrzymanymi ostatecznymi wielkościami dotacji przyznanych dla Powiatu Lipnowskiego na rok 2021. Pozostałe zmiany są wynikiem potrzeb na realizowane zadania.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – technika

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wydatków Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisła.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 13 200,00

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów polegają na dostosowaniu planu finansowego zgodnie z otrzymanymi ostatecznymi wielkościami dotacji przyznanych dla Powiatu Lipnowskiego na rok 2021.

1 Zmiany budżetu powiatu na 2021 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/196/2021 z dnia 26.01.2021 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 289/2021 z dnia 18.01.2021 r., Nr 301/2021 z dna 05.02.2021 r.


Załącznik do Uchwały Nr 305/2021
Załączniki

Powiadom znajomego