W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


XIII/84/2007

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego na cele publiczne
na podstawie art. 6 ust.7 i art.13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 261 , poz. 2603 , zm , Dz.U. z 2004 Nr 281 poz. 2782 , z 2005 r Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz.1459) oraz art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( jedn tekst z 2001 r Dz.U Nr 142 poz.1592 , z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz 558, Nr 113 poz. 984 , Nr 153 poz . 1271, Nr 200 poz . 1688 , Nr 214 poz . 1806 , z 2003 r. Nr 162 poz . 1568 , z 2004 r. Nr 102 poz.1055 )
status uchwały obowiązująca
 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lipnie ul. Okrzei , oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1876/7 o powierzchni 0.4959 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie urządzona jest księga  wieczysta KW 28 012 , a właścicielem wpisany jest Powiat Lipnowski , na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na realizację celu publicznego służącego zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego poprzez budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lipnie.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie


Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy zwróciła się do Starosty Lipnowskiego o przekazanie przez Samorząd Powiatowy nieruchomości pod budowę nowej siedziby dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie . Starosta Lipnowski wskazał nieruchomość położoną przy ul.Okrzei, oznaczoną jako działka nr 1876/7 o powierzchni 0.4959 ha. W celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Lipnowskim budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lipnie jest uzasadniona . Własność nieruchomości położonej w Lipnie ul.Kościuszki 22, na której znajdują się obiekty Komendy Powiatowej Policji została przywrócona prawowitemu właścicielowi .

Mając na względzie cel publiczny służący społeczności Powiatu Lipnowskiego postanowiono jak w Uchwale.

Powiadom znajomego