W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


59/2006

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok.
na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.2).
status uchwały obowiązująca
 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXI/ 209/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/210/2006 z 27.02.2006 r., Nr XXXIII/225/2006 z dnia 27.04.2006 r., Nr XXXIV/231/2006 z dnia 29.05.2006 r., Nr XXXV/232/2006 z dnia 30.06.2006 r., Nr XXXVI/244/2006 z dnia 31.08.2006 r., XXXVII/251/2006 z dnia 29.09.2006 r., Nr XXXVIII/256/2006 z dnia 26.10.2006 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 2/2006 z dn. 12.01.2005 r., Nr 3/2006 z dn.26.01.2006 r., Nr 10/2006 z dnia 10.03.2006 r., Nr 12/2006 z dnia 23.03.2006 r., Nr 13/2006 z dnia 6.04.2006 r., Nr 14/2006 z dnia 19.04.2006 r., Nr 16/2006 z dnia 9.05.2006 r., Nr 18/2006 z dnia 18.05.2006 r., Nr 20/2006 z dnia 1.06.2006 r., Nr 21/2006 z 14.06.2006 r., Nr 38/2006 z dnia 21.07.2006 r., Nr 43/2006 z dnia 14.08.2006 r., Nr 50/2006 z dnia 11.09.2006 r., Nr 56/2006 z dnia 17.10.2006 r. dokonuje się zmiany dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, wydatki inwestycyjne – załącznik nr 3.

  1. Kwotę dochodów 30 618 081 zł zastępuje się kwotą 31 368 681 zł
    W tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 4 550 773 zł

  2. Kwotę wydatków 31 869 136  zł zastępuje się kwotą 32 619 736 zł
    W tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 4 550 773 zł

  3. Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę  3 085 651 zł


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759.
2.  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz., 1381.

 U Z A S A D N I E N I E


Budżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2006 zwiększa się o 750 600 zł.


I.DOCHODY


Dokonuje się zmian w dochodach na podstawie:

Decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 października 2006 r. Nr WFB.I.3011 – 43/06 zwiększa się dz. 851 rozdz. 85141 § 6410 o 750 000 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu budowy systemu ratownictwa medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 października 2006 r. Nr WFB.I.3011 – 44/06 zwiększa się dz. 801 rozdz. 80195 § 2130 o 600 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.II WYDATKI

Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:

Naczelnika Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się § 4300 o 600 zł – zakup usług pozostałych. Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie dz. 801 rozdz. 80130 zwiększa się § 4410 o 700 zł – podróże służbowe, zaś zmniejsza się § 4260 o 700 zł – zakup energii. Zmiany podyktowane są zabezpieczenia środków finansowych na wyjazdy służbowe nauczycieli do końca roku budżetowego 2006.


Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie zwiększa się dz. 851 rozdz. 85141 § 6410 o 750 000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Zwiększenia dokonano zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na inwestycje i zakup inwestycyjne.


Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie dz. 853 rozdz. 85333 zwiększa się § 4260 o kwotę 1 500 zł – zakup energii, zaś zmniejsza się § 4300 o 1 500 zł – zakup usług pozostałych. Zmiany są podyktowane koniecznością zaistniałą w związku z większym zużyciem energii elektrycznej.

 

 

 

Załacznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załączniki

Załacznik 1 pdf, 49 kB

Powiadom znajomego