W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


43/2006

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 165 i 188 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.)
status uchwały obowiązująca
 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXI/209/2005 Rady Powiatu w Lipnie z 28 grudnia 2005 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/210/2006 z 27.02.2006 r., Nr XXXIII/225/2006 z dnia 27.04.2006 r., Nr XXXIV/231/2006 z dnia 29.05.2006 r., Nr XXXV/232/2006 z dnia 30.06.2006 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 2/2006 z dnia 12.01.2006 r., Nr 3/2006 z dnia 26.01.2006 r., Nr 10/2006 z dnia 10.03.2006 r., Nr 12/2006 z dnia 23.03.2006 r., Nr 13/ 2006 z dnia 6.04.2006 r., Nr 14/2006 z dnia 19.04.2006 r., Nr 16/2006 z dnia 9.05.2006 r., Nr 18/2006 z dnia 18.05.2006r., Nr 20/2006 z dnia 1.06.2006 r., Nr 21/2006 z dnia 14.06.2006 r., Nr 38/2006 z dnia 21.07.2006 r. dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

  1. Kwotę dochodów 29 985 541 zł zastępuje się kwotą 29 996 671 zł

  2. Kwotę wydatków 30 957 596  zł zastępuje się kwotą 30 968 726 zł§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

U Z A S A D N I E N I EBudżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2006 zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 11 130 zł.


I DOCHODY


Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2006 r. Nr WFB.I.3011 – 30/06 zwiększa się dz. 710 rozdz. 71015 § 2110 o 11 130 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wzmocnienie działalności kontroli organów nadzoru budowlanego w zakresie budowy i utrzymania obiektów budowlanych.


II WYDATKI


Naczelnika Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w dz. 700 rozdz. 70005 zwiększa się § 4300 o 3 004 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4590 o 3 004 zł – odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Zmiany dokonano po przeprowadzeniu analizy budżetu.

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dz. 710 rozdz. 71015 zwiększa się § 4010 o 2 000 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4020 o 2 000 zł – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, § 4110 o 723 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 98 zł – składki na FP, § 4210 o 6 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 177 zł – zakup usług pozostałych, § 4440 o 132 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększenie wydatków jest zgodne z decyzją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2006 roku.

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dz. 852 rozdz. 85201 zwiększa się § 3110 o 15 000 zł – świadczenia społeczne, § 4210 o 5 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 2320 o 20 000 zł – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst. Zmiany podyktowane są koniecznością dokonania zakupów rzeczowych dla usamodzielniających się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi dz. 852 rozdz. 85202 zwiększa się § 4210 o 30 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, a zmniejsza się § 4260 o 30 000 zł – zakup energii. Zmiany między paragrafami klasyfikacji budżetowej pozwolą na zabezpieczenie środków finansowych na realizację najpilniejszych potrzeb do prawidłowego funkcjonowania domu.

 

 

 

 

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załączniki

Powiadom znajomego