W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


21/2006

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok.
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 165 i 188 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2005 r. Nr 249 poz.2104 ).
status uchwały obowiązująca
 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXI/209/2005 Rady Powiatu w Lipnie z 28 grudnia 2005 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/210/2006 z 27.02.2006 r., Nr XXXIII/225/2006 z dnia 27.04.2006 r., Nr XXXIV/231/2006 z dnia 29.05.2006 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 2/2006 z dnia 12.01.2006 r., Nr 3/2006 z dnia 26.01.2006 r., Nr 10/2006 z dnia 10.03.2006 r., Nr 12/2006 z dnia 23.03.2006 r., Nr 13/ 2006 z dnia 6.04.2006 r., Nr 14/2006 z dnia 19.04.2006 r., Nr 16/2006 z dnia 9.05.2006 r., Nr 18/2006 z dnia 18.05.2006r., Nr 20/2006 z dnia 1.06.2006 r. dokonuje się zmian dochodów wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

  1. Kwotę dochodów 29 719 919 zł zastępuje się kwotą 29 725 719 zł

  2. Kwotę wydatków 30 632 919  zł zastępuje się kwotą 30  638 719 zł§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 


U Z A S A D N I E N I EBudżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2006 zwiększa się po stronie dochodów i wydatków się o kwotę 5 800 zł


I DOCHODY


Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2006 r. Nr WFB.I.3011 – 17/06 zwiększa się dz. 754 rozdz. 75411 § 2110 o 5 800 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na częściowe złagodzenie skutków wprowadzenia art. 35 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

II WYDATKI


Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w dz. 754 rozdz. 75411 zwiększa się § 4020 o 5 800 zł – wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej.

Zmiany dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2006 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenie służby cywilnej na okres od miesiąca kwietnia 2006 do końca bieżącego roku.

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie dz. 801 rozdz. 80130 zwiększa się § 4410 o 300 zł – podróże służbowe krajowe, zaś zmniejsza się § 4430 o 300 zł – różne opłaty i składki

Powyższe zmiany podyktowane są analizą wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

 

 

 

 

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załączniki

Powiadom znajomego