W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


67/2005

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 )
status uchwały obowiązująca
 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXII/141/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 29 grudnia 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/149/2005 z dnia 22.02.2005 r., Nr XXV/162/2005 z dn. 22.04.2005 r., Nr XXVI/172/2005 z dn. 27.06.2005 r., Nr XXVII/182/2005 z dn. 5.07.2005 r., Nr XXVIII/183/2005 z dn. 07.09.2005 r., Nr XXIX/190/2005 z dn. 28.10.2005 r., Nr XXX/196/205 z dnia 8.12.2005 r., Uchwałą Zarządu Nr 9/ 2005 z 8.03.2005 r., Nr 12/2005 z dnia 12.04.2005 r., Nr 16/2005 z dn. 6.05.2005 r., Nr 20/2005 z dn. 23.05.2005 r., Nr 21/2005 z dn. 7.06.2005 r., Nr 51/2005 z 21.07.2005 r., Nr 53/2005 z 10.08.2005 r. , Nr 54/2005 z dn. 25.08.2005 r., Nr 55/2005 z 22.09.2005 r., Nr 59/2005 z dn. 06.10.2005 r. Nr 60/2005 z dnia 20.10.2005, Nr 61/2005 z dn. 10.11.2005 r., Nr 63/2005 z dn. 24.11.2005 r., Nr 66/2005 z dnia 15.12.2005 dokonuje się zmian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
U Z A S A D N I E N I EDokonuje się zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 po stronie wydatków na wniosek:


Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w dz. 600 rozdz. 60014 zwiększa się § 4210 o 4 061 zł zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 3020 o 23 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4260 o 210 zł – zakup energii, § 4270 o 11 zł – zakup usług remontowych, § 4300 o 3 740 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o 77 zł – podróże służbowe. Zmiany wynikają z oszczędności w paragrafach dotyczących zakupu usług, a tym samym możliwości dokonania zakupu znaków drogowych.


Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie w dz. 710 rozdz. 71015 zwiększa się § 4300 o 121 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4210 o 121 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

Zmiany są konieczne z uwagi na urealnienie planów finansowych na rok 2005.


Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie w dz. 750:
- rozdz. 75019 zwiększa się § 4210 o 2 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 3030 o 2 500 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych;
- rozdz. 75020 zwiększa się § 4410 o 280 zł – podróże służbowe, § 4500 o 20 zł – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst, zaś zmniejsza się § 4610 o 300 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Zmiany wynikają z przeprowadzonej analizy wydatków.


Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą dz. 801 rozdz.80130 zwiększa się § 3250 o 148 zł – stypendia różne, § 4410 o 1 186 zł – podróże służbowe, zaś zmniejsza się § 4270 o 280 – zakup usług remontowych, § 4430 o 1 054 zł – różne opłaty i składki,

Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia wydatków na wypłatę delegacji dla nauczycieli..


Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w dz. 852 rozdz. 85202 zwiększa się § 3020 o 548 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4220 o 25 000 zł – zakup środków żywności, zaś zmniejsza się § 4210 o 23 610 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4280 o 1 526 zł – zakup usług zdrowotnych, § 4410 o 412 zł – podróże służbowe. Zmiany powyższe wynikają z konieczności zabezpieczenia środków żywności na pierwsze dwie dekady stycznia.

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1

Załączniki

Powiadom znajomego