W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


66/2005

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 )
status uchwały obowiązująca
 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXII/141/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 29 grudnia 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/149/2005 z dnia 22.02.2005 r., Nr XXV/162/2005 z dn. 22.04.2005 r., Nr XXVI/172/2005 z dn. 27.06.2005 r., Nr XXVII/182/2005 z dn. 5.07.2005 r., Nr XXVIII/183/2005 z dn. 07.09.2005 r., Nr XXIX/190/2005 z dn. 28.10.2005 r., Nr XXX/196/205 z dnia 8.12.2005 r., Uchwałą Zarządu Nr 9/ 2005 z 8.03.2005 r., Nr 12/2005 z dnia 12.04.2005 r., Nr 16/2005 z dn. 6.05.2005 r., Nr 20/2005 z dn. 23.05.2005 r., Nr 21/2005 z dn. 7.06.2005 r., Nr 51/2005 z 21.07.2005 r., Nr 53/2005 z 10.08.2005 r. , Nr 54/2005 z dn. 25.08.2005 r., Nr 55/2005 z 22.09.2005 r., Nr 59/2005 z dn. 06.10.2005 r. Nr 60/2005 z dnia 20.10.2005, Nr 61/2005 z dn. 10.11.2005 r., Nr 63/2005 z dn. 24.11.2005 r. dokonuje zmian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
U Z A S A D N I E N I EDokonuje się zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 po stronie wydatków na wniosek:


Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w dz. 600 rozdz. 60014 zwiększa się § 4210 o 858 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4430 o 750 zł – różne opłaty i składki zaś zmniejsza się § 4260 o 1 600 zł – zakup energii, § 4440 o 8 zł – odpisy na ZFŚS.

Zmiany powyższe są wynikiem przeprowadzonej analizy wydatków na rok 2005.  1. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego dz. 750 rozdz. 75020 zwiększa się § 4217 o 1 835 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4307 o 1 865 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4177 o 3 700 zł – wynagrodzenie bezosobowe,

Zmian dokonano po przeprowadzeniu analizy wydatków przewidzianych do zrealizowania w bieżącym roku budżetowym.


Komendanta Powiatowego PSP w Lipnie zwiększa się w dz. 754 rozdz. 75411 § 3070 o 300 zł – wydatki nieosobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, § 4210 o 6 715 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4430 o 323 zł – różne opłaty i składki, zaś zmniejsza się § 4020 o 1 zł –wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, § 4040 o 9 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4050 o 1 816 zł – uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, § 4060 o 9 zł – pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, § 4070 o 9 zł – dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, § 4110 o 60 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 30 zł – składki na FP, § 4230 o 360 zł – zakup leków i materiałów medycznych, § 426 o 350 zł – zakup energii, § 4270 o 1 381 zł – zakup usług remontowych, § 4280 o 2 538 zł – zakup usług zdrowotnych, § 4300 o 200 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o 568 zł –podróże służbowe, § 4440 o 1 zł – odpisy na ZFŚS, § 4510 o 2 zł – opłaty na rzecz budżetu państwa, § 4520 o 4 zł – opłaty na rzecz budżetu jst.

Powyższe zmiany są podyktowane koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na niezbędne zakupy towarów i usług do końca roku budżetowego.


Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w:

- dz. 852 rozdz. 85218 zwiększa się § 4210 o 1 330 – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4110 o 1330 zł – składki na ubezpieczenie społeczne.

- dz. 853 rozdz. 85321 zwiększa się § 4110 o 218 zł – składki na ubezpieczenie społeczne,

§ 4210 o 400 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4120 o 17 zł – wynagrodzenie bezosobowe, § 4300 o 546 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o 55 zł – podróże służbowe,

Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów oraz opłacenie składek na ubezpieczenie.Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie w dz. 853 rozdz. 85333 zwiększa się § 4300 o 242 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 3020 o 6 zł – wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4270 o 178 zł – zakup usług remontowych, § 4280 o 48 zł – zakup usług zdrowotnych, § 4410 o 10 zł – podróże służbowe. Zmiany powyższe wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zakup usług.


 

 

 

 

 

 

Załącznik 1

Załączniki

Powiadom znajomego