W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


XXXI/209/2005

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu Lipnowskiego na 2006 rok
na podstawie art.12 pkt 5,pkt 8 lit.d i pkt 9 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) oraz art.109, art.122, art.128 ust.2, art.134 ust.3 i 4, art.135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, Dz. U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Dz. U. z 2003 r. Nr 65 poz. 594, Dz. U. z 2003 r. Nr 166 poz. 1611, Dz. U. z 2003 r. Nr 189 poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Dz. U. z 2004 r. Nr 93 poz. 890, Dz. U. z 2004 r. Nr 123 poz. 1291, Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1264, Dz. U. z 2004 r. Nr 210 poz. 2135, Dz. U. z 2004 r. Nr 273 poz. 2703, Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114, Dz. U. z 2005 r. Nr 64 poz. 565)
status uchwały obowiązująca

 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje;


§ 1.

 1. Określa prognozowane dochody powiatu na kwotę 30 692 887 zł

w tym: dochody własne w kwocie 6 449 975 zł

subwencja ogólna w kwocie 16 241 168 zł

dotacje w kwocie 6 821 983 zł

środki z programów strukturalnych i spójności UE w kwocie 1 179 761 zł

 1. Prognozowane dochody według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł przedstawia załącznik nr 2.


§ 2.

1) Określa wydatki budżetu powiatu na kwotę 30 356 682 zł

w tym: wydatki bieżące w kwocie 28 012 809 zł

wydatki majątkowe w kwocie 2 343 873 zł

 1. W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:

a/ wynagrodzenia (§ 4010,4020,4040,4050,4070,4080,4170) w kwocie 15 724 355 zł

b/ pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 658 154 zł

c/ dotacje w kwocie 1 204 500 zł
§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 336 205 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek przyszłych okresów.


§ 4.

1.Ustala się :

- przychody budżetu w wysokości 430 236 zł

- rozchody budżetu w wysokości 430 236 zł


2. Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.


§ 5. Określa plany przychodów i wydatków:

 1. gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 5;

a/ przychody w kwocie 163 080 zł

b/ wydatki w kwocie 177 727 zł

 1. rachunek dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 4

a/ przychody w kwocie 541 056 zł

b/ wydatki w kwocie 542 493 zł


§ 6. Ustala plan przychodów i wydatków funduszy celowych zgodnie z załącznikiem nr 6;
przychody w kwocie 310 000 zł

wydatki w kwocie 380 000 zł

w tym:

 • Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  przychody w kwocie 60 000 zł
  wydatki w kwocie 65 000 zł

 • Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
  przychody w kwocie 250 000 zł
  wydatki w kwocie 315 000 zł§ 7. Określa dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w tym:

dochody w kwocie 3 693 700 zł

wydatki w kwocie 3 693 700 zł


§ 8. Ustala się wielkość dotacji zgodnie z załącznikiem nr 7w kwocie 1 204 500 zł

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1/ dokonywania przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i inwestycje,

2/ do przekazywania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym powiatu,

3/ lokowania wolnych środków budżetowych ( dokonywania lokat krótkoterminowych)na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi powiatu.


§ 10.

1/ Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu w Lipnie w roku budżetowym do kwoty 1 000 000 zł

2/ Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w Lipnie w roku budżetowym do kwoty 250 000.zł

3/ Ustala się, iż Zarząd Powiatu w Lipnie może samodzielnie zaciągać zobowiązania wynikające z zawieranych umów cywilno – prawnych powodujących skutki finansowe w kolejnych latach do kwoty 500 000 zł


§ 11. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu w Lipnie do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.


§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 

BUDŻET Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok (WinRAR)

Załączniki

Powiadom znajomego