W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


55/2005

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 )
status uchwały obowiązująca
 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXII/141/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 29 grudnia 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/149/2005 z dnia 22.02.2005 r., Nr XXV/162/2005 z dn. 22.04.2005 r., Nr XXVI/172/2005 z dn. 27.06.2005 r., Nr XXVII/182/2005 z dn. 5.07.2005 r., Nr XXVIII/183/2005 z dn. 07.09.2005 r., Uchwałą Zarządu Nr 9/ 2005 z 8.03.2005 r., Nr 12/2005 z dnia 12.04.2005 r., Nr 16/2005 z dn. 6.05.2005 r., Nr 20/2005 z dn. 23.05.2005 r., Nr 21/2005 z dn. 7.06.2005 r., Nr 51/2005 z 21.07.2005 r., Nr 53/2005 z 10.08.2005 r. , Nr 54/2005 z dn. 25.08.2005 r. dokonuje zmian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 


 
U Z A S A D N I E N I E

I. WYDATKI

Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:


Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w dz. 750:

  • rozdz. 75019 zwiększa się § 4440 o 37 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaś zmniejsza się 4410 o 37 złpodróże służbowe,

  • rozdz. 75020 zwiększa się § 4440 o 3 180 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaś zmniejsza się § 4210 o 3 180 zł – zakup materiałów i wyposażenia.


          Zmiany te wynikają z urealnienia kwoty odpisu na każdego uprawnionego pracownika do świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.


Dyrektora Zespołu Szkół w Skepem w dz. 801 rozdz. 80130 zwiększa się § 3250 o 200 zł – stypendia różne,§ 4300 o 2 300 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o 500 zł – podróże służbowe, zaś zmniejsza się § 4210 o 2 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4280 o 500 zł – zakup usług zdrowotnych, § 4430 o 500 zł – różne opłaty i składki.

Zmiany te podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków w budżecie jednostki na zapłacenie usług telekomunikacyjnych, opłat pocztowych oraz podróży służbowych.


Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie w dz. 852 rozdz. 85201 zwiększa się § 4210 o 3 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 3110 o 3 500 zł – świadczenia społeczne.

Zmiany te podyktowane są koniecznością dokonania zakupów rzeczowych dla wychowanka placówki opiekuńczo wychowawczej.


Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lipnie w dz. 854 rozdz. 85406 zwiększa się § 4270 o 274 zł – zakup usług remontowych,§ 4300 o 666 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 3250 o 440 zł – stypendia różne,§ 4430 o 500 zł – różne opłaty i składki.

Zmiany te podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków w budżecie jednostki na zapłacenie faktur na zakup materiałów do remontu jak również opłaty pocztowe i bankowe.

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1

Załączniki

Powiadom znajomego