W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


XXVII/182/2005

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok
na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, póz. 1592, z późn. zmianami), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 15 , póz. 148)
status uchwały obowiązująca

 

Rada Powiatu w Lipnie

Uchwala co następuje:

 

§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/ 141/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 29 grudnia 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXIII/149/2005 z 22 lutego 2005 r., Nr XXV/162/2005 z dn. 22.04.2005 r., Nr XXVI/172/2005 z 27.06.2005 r., Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 9/2005 z dn. 8.03.2005 r., Nr 12/2005 z dn.12.04.2005 r., Nr 16/2005 z dn. 6.05.2005 r., Nr 19/2005 z dnia 23.05.2005 r., Nr 20/2005 z dnia 7.06.2005 r. dokonuje się zmiany wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr l, zmiany w funduszach celowych zgodnie z załącznikiem nr 2;

1.       Kwotę rozchodów funduszy celowych 418 000 zł zastępuje się kwotą 420 000

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

I. Wydatki

 

Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:

 

Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego zwiększa się wydatki

- w dz. 801 rozdz. 80146 § 4300 o 12 500 zł - zakup usług pozostałych,

- w dz. 854 rozdz. 85446 § 4300 o 500 zł - zakup usług pozostałych,
 zaś zmniejsza się:

- dz. 801 rozdz. 80114 § 2580 o 13 000 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:

1) OŚWIATA o 5 000 zł,

2) EDUKACJA o 8 000 zł.

Powyższe zmiany wynikaj ą z niedoszacowania powyższych paragrafów na skutek wprowadzenia podwyżki dla nauczycieli w roku 2005.

 

II. Fundusze celowe

 

Dokonuje się zmiany na wniosek:

Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska zwiększa się stan środków na początek roku 2005 o kwotę 11 670 zł, jednocześnie zwiększając rozchody w § 6110 o 2 000 zł - wydatki inwestycyjne funduszy celowych i stan funduszy na koniec 2005 roku o 9 670 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1

 

Załącznik 2

Załączniki

Załącznik 1 pdf, 443 kB
Załącznik 2 pdf, 507 kB

Powiadom znajomego