W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


90/2004

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 )
status uchwały obowiązująca
 


Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIII/81/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 11 lutego 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XIV/ 84/2004 z 31 marca 2004 r., Nr XV/ 97/ 2004 z dn. 27.04.2004 r., Nr XVI/102/2004 z 29.06.2004 r., Nr XVII/111/2004 z dn.30.07.2004 r., Nr XVIII/117/2004 z dn.27.09.2004 r., Nr XIX/120/2004 z dnia 29.09.2004 r., Nr XX/129/2004 z dn. 5.11.2004 r., XXI/135/2004 z dn. 6.12.2004 r., Nr XXII/140/2004 z 29.12.2004 r. Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 13/2004 z dnia 26.02.2004 r., Nr 24/2004 z 22.03.2004 r., Nr 29/2004 z 06.04.2004 r., Nr 35/2004 z dnia 13.05.2004 r., Nr 41/2004 z dnia 26.05.2004 r., Nr 43/2004 z dnia 17.06.2004 r., Nr 53/2004 z 07.07.2004 r., Nr 67/2004 z 26.08.2004 r., Nr 68/2004 z dnia 10.09.2004 r., Nr 79/2004 z dnia 19.10.2004 r., Nr 82/2004 z dn. 27.10.2004 r., Nr 83/2004 z dn. 9.11.2004 r., Nr 85/2004 z dn. 24.11.2004 r., Nr 88/2004 z dn. 15.12.2004 r., Nr 89/2004 z 20.12.2004 r. dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.U Z A S A D N I E N I E


I. Wydatki


Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:


Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w dz. 750:

- zwiększa się rozdz. 75020 § 4120 o 120 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4210 o 507 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 5 820 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4260 o 920 zł – zakup energii, § 4410 o 130 zł – podróże służbowe krajowe.

- zmniejsza się rozdz. 75095 § 4300 o 5 397 zł – zakup usług pozostałych.

Zmiana ta spowodowana jest koniecznością zakupu tablic rejestracyjnych.


Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie w dz. 754 rozdz. 75411 zwiększa się § 4300 o 41 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4210 o 41 zł – zakup materiałów i wyposażenia, a wynika to z potrzeby zwiększenia wydatków w paragrafie zakupu usług.


Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą zwiększa się w dz. 801 rozdz. 80130 § 4300 o 620 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4260 o 620 zł – zakup energii. Zmiany te spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków na zapłacenie faktury za licencję na program komputerowy.


Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w dz. 852 rozdz. 85202 zwiększa się § 4220 o 8 171 zł – zakup środków żywności, § 4230 o 847 zł – zakup leków i materiałów medycznych, § 4300 o 1 588 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4110 o 446 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 6 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4210 o 9 174 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 o 980 zł – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych wydatków.


 

 

 

 

Załącznik 1

Załączniki

Powiadom znajomego