W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


89/2004

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 )
status uchwały obowiązująca
 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIII/81/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 11 lutego 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XIV/ 84/2004z 31 marca 2004 r., Nr XV/ 97/ 2004 z dn. 27.04.2004 r., Nr XVI/102/2004 z 29.06.2004 r., Nr XVII/111/2004 z dn.30.07.2004 r., Nr XVIII/117/2004 z dn.27.09.2004 r., Nr XIX/120/2004 z dnia 29.09.2004 r., Nr XX/129/2004 z dn. 5.11.2004 r., XXI/135/2004 z dn. 6.12.2004 r. Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 13/2004 z dnia 26.02.2004 r., Nr 24/2004 z 22.03.2004 r., Nr 29/2004 z 06.04.2004 r., Nr 35/2004 z dnia 13.05.2004 r., Nr 41/2004 z dnia 26.05.2004 r., Nr 43/2004 z dnia 17.06.2004 r., Nr 53/2004 z 07.07.2004 r., Nr 67/2004 z 26.08.2004 r., Nr 68/2004 z dnia 10.09.2004 r., Nr 79/2004 z dnia 19.10.2004 r., Nr 82/2004 z dn. 27.10.2004 r., Nr 83/2004 z dn. 9.11.2004 r., Nr 85/2004 z dn. 24.11.2004 r., Nr 88/2004 z dn. 15.12.2004 r. dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.U Z A S A D N I E N I E


I. Wydatki


Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:


Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą zwiększa się w dz. 801 rozdz. 80130 § 4410 o 742 zł – podróże służbowe krajowe, zaś zmniejsza się § 4110 o 232 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4430 o 510 zł – różne opłaty i składki. Zmiany te spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę zwrotów kosztów podróży nauczycielom.


Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w dz. 852 rozdz. 85202 zwiększa się § 3020 o 444 zł nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, 4110 o 2 000 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 4 030 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4220 o 9 019 zł – zakup środków żywności, § 4260 o 7 276 zł – zakup energii, § 4270 o 1 500 zł – zakup usług remontowych, § 4440 o 321 zł – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaś zmniejsza się § 4210 o 23 260 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4410 o 382 zł – podróże służbowe krajowe, § 4430 o 948 zł – różne opłaty i składki z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie oraz prawidłową działalność domu pomocy społecznej.


Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się:

  • w dz.852 w rozdz. 85218 § 4210 o 88 zł – zakup materiałów i wyposażenia , zaś zmniejsza się § 4110 o 88 zł – składki na ubezpieczenie społeczne z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów biurowych.

  • w dz. 853 rozdz. 85321 § 4210 o 44 zł - zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4120 o 44 zł – składki na Fundusz Pracy.


 

 

 

 

 

Załącznik 1

Załączniki

Powiadom znajomego