W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


XX/129/2004

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok.
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z późn. zmianami), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 15 , poz. 148).
status uchwały obowiązująca
 

Rada Powiatu w Lipnie
Uchwala co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/ 81/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 11 lutego 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XIV/84/2004 z 31 marca 2004 r., Nr XV/97/2004 z dn. 27.04.2004 r., Nr XVI/102/2004 z dn. 29.06.2004 r., Nr XVII/111/2004 z dn. 30.07.2004 r., Nr XVIII/117/2004 z dn.27.09.2004 r., Nr XIX/120/2004 z dn. 29.09.2004 r., Uchwała Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 13/2004 z dn. 26.02.2004 r., Nr 24/2004 z dn. 22.03.2004 r., Nr 29/2004 z dn. 06.04.2004 r., Nr 35/2004 z dn. 13.05.2004 r., Nr 41/2004 z dn. 26.05.2004 r., Nr 43/2004 z dn. 17.06.2004 r., Nr 53/2004 z dn. 07.07.2004 r., Nr 67/2004 z dn. 26.08.2004 r., Nr 68/2004 z dn. 10.09.2004 r., Nr 79/2004 z dn. 19.10.2004 r., Nr /2004 z dn. 27.10.2204 r. dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 oraz przychodów i wydatków środka specjalnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

 1. Kwotę dochodów 26 387 160 zł zastępuje się kwotą 26 609 888 zł.

 2. Kwotę wydatków 26 900 722 zł zastępuje się kwotą 27 123 450 zł.

 3. Kwotę przychodów środka specjalnego 542 573 zł zastępuje się kwotą 630 573 zł.

 4. Kwotę wydatków środka specjalnego 642 214 zł zastępuję się kwotą 730 214 zł.

 5. Plan inwestycji określa się na kwotę 842 600 zł§ 2. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

U Z A S A D N I E N I E


Budżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2004 zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 222 728 zł.


I. Dochody


W związku z zawartymi umowami współpracy w sprawie przystąpienia i realizacji projektu stypendialnego dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych zwiększa się o 149 267 zł tj. w dz. 803 rozdz.80309 – pomoc materialna dla studentów § 2329 – dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o

14 033 zł, w dz. 854 rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów § 2329 o 135 234 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendium w ramach wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.


Ponadto dokonuje się zmian w dochodach na wniosek:


Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie zwiększa się w dz. 801 rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące § 0830 o 10 000 zł – wpływy z usług.


Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się w dz. 852 rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o 1 061 zł, tj.; § 0920 o 258 zł – pozostałe odsetki, § 0970 o 803 zł - wpływy z różnych dochodów. Zwiększenia w planie dochodów dokonano w oparciu o wyniki za okres 3 kwartałów 2004 roku z przeznaczeniem na realizację wydatków.


Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zwiększa się w dz. 750 rozdz. 75020 o 62 400 zł; § 0420 o 60 000 zł – wpływy z opłaty komunikacyjnej, § 0970 o 2 400 zł – wpływy z różnych dochodów z przeznaczeniem na realizacje wydatków w szkołach i jednostkach oświatowych.


II. Wydatki


Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:


Dyrektora Zarządu Dróg w Lipnie w dz. 600 rozdz. 60014 zwiększa się § 4210 o 33 800 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 13 970 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 3020 o 3 000 zł – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4040 o 526 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4270 o 12 947 zł – zakup usług remontowych, § 4410 o 869 zł – podróże krajowe służbowe, § 4430 o 2 400 zł – rożne opłaty i składki, § 4480 o 569 zł – podatek od nieruchomości, § 4510 o 116 zł – opłaty na rzecz budżetu państwa, § 6050 o 27 343 zł – wydatki inwestycyjne jednostek. Powyższe zmiany dokonano w celu zabezpieczenia środków na zadania związane z bieżącymi naprawami dróg oraz zakupem tablic miejscowości i obszaru zabudowanego.

          Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie w dz. 710 rozdz. 71015 zwiększa się § 4010 o 1 000 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, zaś zmniejsza się § 4020 o 1 000 zł – wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej. Przeniesienia między paragrafami związane jest z oszczędnościami w wypłaceniu wynagrodzenia pracownikowi przebywającemu na urlopie macierzyńskim.


Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie w dz. 801 rozdz. 80102 – szkoły podstawowe specjalne zwiększa się § 4010 o 32 083 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4120 o 790 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4210 o 2 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4110 o 11 508 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4300 o 21 365 zł – zakup usług pozostałych, § 4430 o 2 zł – różne opłaty i składki. Zmiany powyższe podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń oraz składek na Fundusz Pracy.


Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie w dz. 801 rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące zwiększa się 4010 o 36 000 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 6 500 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 2 500 zł – składki na Fundusz Pracy, zaś zmniejsza się § 4260 o 35 000 zł – zakup energii. Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi do końca bieżącego roku.


Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia zwiększa się budżety szkół i jednostek oświatowych w dz. 801- oświata i wychowanie o 259 428 zł i rozdz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza o 6 600 zł;

Rozdz. 80102 – Zespół Szkół Specjalnych § 4010 o 49 054 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,


Rozdz. 80111 – Gimnazja Specjalne § 4010 o 5 000 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników


Rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące o 24 945;

 • Zespół Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą o 24 945 zł; tj. § 3020 o 865 zł – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4010 o 21 000 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 2 700 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 380 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne,

Rozdz. 80130 – Szkoły Zawodowe o 168 455 zł:

 • Zespół Szkół w Dobrzyniu n/ Wisłą o 105 055 zł; tj. § 3020 o 7 221 zł, § 4010 o 81 000 zł, § 4110 o 15 134 zł, § 4120 o 1 700 zł,

 • Zespół Szkół w Skępem o 58 400 zł; tj. § 3020 o 5 000 zł, § 4010 o 50 900 zł, § 4110 o 2 194 zł, § 4120 o 306 zł., § 4210 o 5 000 zł.,


rozdz. 80195 – pozostała działalność o kwoty na Nagrody Starosty w następujących klasyfikacjach budżetowych o kwotę 11 974 zł tj.:

- Zespół Szkół w Lipnie o 2 993 zł;

§ 4010 – 2 500 zł

§ 4110 - 431 zł

§ 4120 - 62 zł,

- Zespół Szkół Technicznych w Lipnie 1 497 zł;

§ 4010 – 1 250 zł

§ 4110 - 216 zł

§ 4120 - 31 zł,

- Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie o 1 497 zł;

§ 4010 – 1 250 zł

§ 4110 - 216 zł

§ 4120 - 31 zł,

- Zespół szkół w Skępem o 2 993zł;

§ 4010 – 2 500 zł

§ 4110 - 431 zł

§ 4120 - 62 zł,

- Zespół Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą 1 497 zł;

§ 4010 – 1 250 zł

§ 4110 - 216 zł

§ 4120 - 31 zł,


- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Powiatowego 1 497 zł;

§ 4010 – 1 250 zł

§ 4110 - 216 zł

§ 4120 - 31 zł.


Dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza o 6 600 zł;

Rozdz. 85406 – Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne § 4010 o 6 600 zł.


Zaś zmniejsza się wydatki w dz. 801;

 • rozdz. 80114 – zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół § 2580 o 42 800 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,

 • rozdz. 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300 o 2 352 zł – zakup usług pozostałych,

 • rozdz. 80195 – pozostała działalność o 120 876 zł; tj. § 4010 o 83 708 zł, § 4110 o 14 535 zł, § 4120 o 2 025 zł, § 4210 o 20 608 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

Powyższe zmiany są konieczne ze względu na dokonany w miesiącu wrześniu nabór uczniów, przeniesienie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej do pomieszczeń Bursy Szkolnej w Lipnie i internatu Zespołu Szkól w Skępem oraz zwiększeniem liczby uczniów , dla których organizowane są nauczania indywidualne.

Ponadto w dz. 851 rozdz. 85111 – szpitale ogólne zwiększa się § 6060 o 600 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne, zaś zmniejsza się § 6220 o 600 zł – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.


Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie zwiększa się w dz. 801 rozdz. 80130 § 4010 o 57 032 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4410 o 400 zł – podróże służbowe krajowe, zaś zmniejsza się § 4040 o 8 667 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 o 14 107 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 1 631 zł – składki na fundusz pracy, § 4210 o 39 027 zł – zakup materiałów i wyposażenia. Ponadto zwiększa się rozdz. 80134 § 4010 o 5 080 zł, § 4110 o 800 zł, § 4120 o 120 zł.

Powyższe zmiany spowodowane są koniecznością zwiększenia liczby oddziałów od miesiąca września oraz potrzebą wprowadzenia indywidualnego nauczania dla 3 uczniów w związku z orzeczeniami.


Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem w dz. 801 rozdz. 80130 zwiększa się § 4300 o 3 000 zł, zaś zmniejsza się § 6050 o 3 000 zł - wydatki inwestycyjne. Przeniesienie pomiędzy paragrafami jest konieczne celem zapłacenia trzeciej raty prowadzonego nadzoru inwestorskiego nad budową związaną z modernizacją systemu ciepłowniczego.


Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

 • zwiększa się w dz. 852 rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie § 4210 o 676 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4440 o 526 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaś zmniejsza się § 4430 o 141 zł – różne opłaty i składki. Zmiany te podyktowane są koniecznością zabezpieczenia wydatków i uaktualnienia wskaźników w odpisach funduszu socjalnego,

 • zwiększa się w dz. 853 rozdz. 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności § 4300 o 797 zł zaś zmniejsza się § 4010 o 797 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzeń z tytułu umów – zlecenia dotyczących komisji orzekania.

 • zmniejsza się w dz. 852 rozdz. 85204rodziny zastępcze § 3110 o 40 000 zł – świadczenia społeczne. W wyniku przeprowadzonej analizy wydatków w tym rozdziale stwierdza się nie wykonanie powyższej kwoty wydatków.


Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie zwiększa się w dz. 853 rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy § 4260 o 1 500 zł – zakup energii, § 4280 o 390 zł – zakup usług zdrowotnych, § 4300 o 800 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o 60 zł – podróże służbowe krajowe, zaś zmniejsza się § 4010 o 1 950 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 800 zł – składki na ubezpieczenie społeczne. Zmiany w planie wydatków są konieczne z uwagi na pokrycie wydatków związanych z opłatami za rozmowy telefoniczne, z zakupem energii elektrycznej oraz badaniami lekarskimi pracowników.


Koordynatora realizacji projektu stypendialnego zwiększa się wydatki;

 • w dz. 803 – szkolnictwo wyższe rozdz. 80309 – pomoc materialna dla studentów § 3249 o 13 200 zł – stypendia , § 4219 o 833 zł – zakup materiałów i wyposażenia,

 • w dz. 854 rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów § 3249 o 131 094 zł – stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów, § 4119 o 348 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4129 o 48 zł – składki na fundusz Pracy, § 4219 o 1 740 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4309 o 2 004 zł – zakup usług pozostałych. Środki na realizację projektu będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.


III. Środek specjalny.


Wprowadza się zmiany w przychodach i wydatkach bieżących na wniosek:


Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie zwiększa się planowany przychód o 40 000 zł w § 0830 zwiększając tym samym wydatki o 40 000 zł w poszczególnych §§ klasyfikacji budżetowej; § 4210 o 5 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4220 o 10 000 zł – zakup środków żywności, § 4260 o 20 000 zł – zakup energii, § 4300 o 5 000 zł – zakup usług pozostałych.


Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem zwiększa się planowany przychód o 35 000 zł oraz planowane wydatki o 35 000 zł w następujących paragrafach; § 4210 o 29 000 zł § 4260 o 3 000 zł, § 4300 o 3 000 zł.


Dyrektora Zarządy Dróg w Lipnie zwiększa się planowany przychód o 13 000 zł oraz planowane wydatki o 13 000 zł; zwiększa się § 4210 o 18 165 zł, zaś zmniejsza się § 4300 o 5 165 zł.

 

 

 

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 

Załączniki

Powiadom znajomego