W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


83/2004

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 ).
status uchwały obowiązująca
 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIII/81/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 11 lutego 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XIV/ 84/2004 z 31 marca 2004 r., Nr XV/ 97/ 2004 z dn. 27.04.2004 r., Nr XVI/102/2004 z 29.06.2004 r., Nr XVII/111/2004 z dn.30.07.2004 r., Nr XVIII/117/2004 z dn.27.09.2004 r., Nr XIX/120/2004 z dnia 29.09.2004 r., Nr XX/129/2004 z dn. 05.11.2004 r., Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 13/2004 z dnia 26.02.2004 r., Nr 24/2004 z 22.03.2004 r., Nr 29/2004 z 06.04.2004 r., Nr 35/2004 z dnia 13.05.2004 r., Nr 41/2004 z dnia 26.05.2004 r., Nr 43/2004 z dnia 17.06.2004 r., Nr 53/2004 z 07.07.2004 r., Nr 67/2004 z 26.08.2004 r., Nr 68/2004 z dnia 10.09.2004 r., Nr 79/2004 z dnia 19.10.2004 r., Nr 82/2004 z dn. 27.10.2004 r dokonuje się zmian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

  1. Kwotę dochodów 26 609 888 zł zastępuje się kwotą 26 642 369 zł
    w tym;
    dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 4 042 910 zł

  1. Kwotę wydatków 27 123 450 zł zastępuje się kwotą 27 155 931 zł
    w tym;
    wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 4 042 910 zł§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 


 

U Z A S A D N I E N I E


Budżet Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków

o kwotę 32 481zł.


I. DochodyNa podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego:

- z dnia 28.10.2004 roku Nr WFB.I-3010/54/2004 zwiększa się dotacje celowe w dz. 852 rozdz.85202 § 2130 o 30 981 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie domów pomocy społecznej,

- z dnia 26.10.2004 roku Nr WFB.I-3011/53/2004 zwiększa się dotacje celowe w dz. 710 rozdz. 71015 – nadzór budowlany § 2110 o 1 500 zł – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.


II. Wydatki


Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w dz. 852 rozdz. 85202 zwiększa się § 4220 o 20 981 zł – zakup środków żywności , § 4260 o10 000 – zakup energii. Powyższe zmiany dokonano w związku z korektą dotacji celowej na rok 2004 dotyczącą działalności Domu Pomocy Społecznej.


Inspektora Nadzoru Budowlanego w dz. 710 rozdz. 71015 zwiększa się § 4210 o

4 436 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4270 o 939 zł – zakup usług remontowych, § 4410 o 1 617 zł – podróże służbowe krajowe, § 4430 o 380 zł – różne opłaty i składki. Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na bieżące zadania.

 

 

 

 

 

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Załączniki

Powiadom znajomego